BMF en omwonenden in actie tegen uitbreiding VION

Nieuws | Thema: Juridische zaken

mei 12, 2020

BMF en omwonenden in actie tegen uitbreiding vleesfabriek VION

Foto: Google Maps

De Brabantse Milieufederatie en de vereniging Het Groene Hart Brabant komen samen met verontruste omwonenden in actie tegen de uitbreiding van vleesfabriek VION in Boxtel. Uitbreiding van de slachtfabriek en vleesverwerker zorgt voor extra stikstofschade aan zeer kwetsbare en beschermde natuur.

De Brabantse Milieufederatie (BMF) vindt het onterecht dat de provincie Noord-Brabant een natuurvergunning wil afgegeven voor de grootschalige verwerking van vlees uit de slachterij die jaarlijks 5,6 miljoen varkens slacht. De uitstoot van meer stikstof die dat veroorzaakt betekent een verdere belasting van het nabijgelegen natuurgebied Kampina en Oisterwijkse Vennen.

“De uitbreiding zet onze Brabantse natuur verder onder druk,” zegt BMF-directeur Femke Dingemans. “En dat terwijl de Kampina en Oisterwijkse Vennen, dat onder Europese bescherming valt, al zwaar overbelast is door stikstof.” De bezwaren van de BMF, Het Groene Hart Brabant en plaatselijke omwonenden zijn verwoord in hun zienswijze aan het provinciebestuur over de ontwerp-natuurvergunning voor de uitbreiding van VION.

Extra varkens, extra stikstof

Het vrachtverkeer neemt toe als VION mag uitbreiden. Elke werkdag komen er nu al ongeveer 20 duizend varkens in zo’n 350 vrachtwagens aan bij VION, en vaak ook nog op zaterdag. Gemiddeld staan er steeds zo’n 15 vrachtwagens met 80 varkens per trailer te wachten om gelost te worden. Daar komt straks al het vrachtverkeer van de vleesverwerking nog bij.

“Dat betekent dat er continu zo’n 1200 varkens in de openlucht staan,” rekent Dingemans voor. “Het parkeerterrein is hiermee een open varkensstal.” De ammoniakuitstoot hiervan is niet te negeren. En als het terrein vol staat, worden chauffeurs weggestuurd om elders te wachten tot hun vrachtwagens worden toegelaten. Daarmee verplaatst de overlast zich naar de directe omgeving. Met alle negatieve gevolgen voor de dieren en de omwonenden.

In de natuurvergunning wordt er geen rekening gehouden met het feit dat de varkens die aankomen in Boxtel nog ammoniak uitstoten. Gelet op de zware overbelasting van de naburige natuurgebieden had met dit aspect rekening gehouden moeten worden bij het verlenen van de natuurvergunning, stellen de BMF en vereniging Het Groene Hart Brabant.

Verkeerde gegevens in vergunning

In de natuurvergunningaanvraag zijn volgens de natuur- en milieuorganisaties ook verkeerde gegevens gebruikt. In 2015 heeft VION een vergunning aangevraagd voor de bouw van een koelhuis en rokerij. Dingemans: “Die gebouwen zijn vijf jaar later nog niet (volledig) gebouwd. Terwijl er nu wel een nieuwe vergunning wordt aangevraagd waarbij de vorige vergunning uit 2015 als basis dient.”

LEES DE ZIENSWIJZE

 

Tags:

Neem contact op