BMF en ZLTO vragen provincie om monitoring van dieraantallen in Brabant

juni 23, 2016

BMF en ZLTO vragen provincie om monitoring van dieraantallen in Brabant

varkensDe Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) hebben Provinciale Staten vandaag per brief verzocht om de ontwikkeling van de dieraantallen in Noord-Brabant de komende tijd te monitoren en met terugwerkende kracht inzicht te geven in de ontwikkeling vanaf 1 januari 2016.

BMF en ZLTO vinden het in het belang van een succesvol vervolg van de dialoog over een nieuw mestbeleid dat de komende maanden zicht wordt gehouden op de ontwikkelingen in Noord-Brabant aangaande de veehouderij. Beide organisaties zouden daarom graag zien dat niet alleen de provincie zelf inzicht verschaft in de ontwikkeling van de dieraantallen, maar dat ook de gemeenten en omgevingsdiensten hier de komende maanden aan meewerken. BMF en ZLTO willen graag weten welke vergunningen worden aangevraagd en wat er als gevolg van de aanvragen verandert in de dieraantallen, de ammoniakemissie en de fijnstof- en geuremissie.

Verder hebben beide organisaties gesproken over een effectiever en efficiënter toezicht en handhavingsbeleid. Afgesproken is dat ZLTO en BMF gezamenlijk met de directeuren van de omgevingsdiensten in gesprek zullen gaan om actuele ervaringen te delen en suggesties voor verbeteringen te bespreken.

Update: Provinciale Staten hebben op 24 juni een motie aangenomen waarin het provinciebestuur wordt opgedragen om de ontwikkeling van dieraantallen en andere aspecten van het mestbeleid in Brabant te monitoren.