BMF kritisch over bestemmingsplannen Markdal

april 25, 2019

BMF kritisch over bestemmingsplannen Markdal

De Brabantse Milieufederatie heeft in een zienswijze gereageerd op de bestemmingsplannen voor het Markdal. Vanwege de nieuwe werkwijze in het gebied waren de verwachtingen voor deze bestemmingsplannen hooggespannen. De BMF maakt zich zorgen of de natuurambities met deze ontwerpplannen worden bereikt.

Het bestemmingsplan leidt tot nieuwe natuurbestemmingen, hermeandering van de Mark en tot uitbreiding van (agrarische) bedrijvigheid en nieuwe functies. Echter met deze plannen is het NNB Natte Natuurparel Markdal nog lang niet gereed. Naar inschatting van de BMF zal na uitvoering van deze plannen het NNB niet voor 2027 zijn afgerond.

De hoofdpunten van bezwaar zijn:

  • Voor het NNB en KRW belangrijke gebieden worden buiten de begrenzing gelegd, terwijl de toe te voegen gebieden geen echte meerwaarde daarvoor hebben.
  • In het Markdal worden intensieve functies toegestaan en uitgebreid, terwijl er geen maatregelen worden genomen om de effecten te mitigeren of te compenseren.
  • Er ontbreken waarborgen om het gehele NNB van de natte natuurparel Markdal buiten de plangrenzen te kunnen realiseren.

De zienswijzen zijn hier terug te lezen: reactie naar Alphen-Chaam en naar Breda.