BMF lanceert manifest voor een succesvolle energietransitie

Nieuws | Thema: Duurzame energie

februari 6, 2020

BMF lanceert manifest voor een succesvolle energietransitie

Energiebesparing moet de kern zijn van de regionale energiestrategieën in Brabant. Dat staat in een manifest dat de Brabantse Milieufederatie heeft gelanceerd. De natuur- en milieuorganisatie doet 14 aanbevelingen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen.

De Brabantse Milieufederatie (BMF) pleit voor een inclusieve regionale energiestrategie (RES), waarin de ambitieuze klimaatdoelstellingen worden gehaald én natuurwaarden worden beschermd doordat energieprojecten zorgvuldig in het Brabantse landschap worden ingepast. Voor de BMF moet er een goede balans en zorgvuldige afweging zijn tussen energiebesparing, energieopwekking in de gebouwde omgeving (zoals zon op dak) en het buitengebied.

Elke Brabander moet ook profiteren van de overgang naar een duurzame energievoorziening, vindt BMF-directeur Femke Dingemans. “Wij vinden het belangrijk dat de energietransitie samen gebeurt, met een degelijk proces waarbij iedere Brabander kan meedoen en meeprofiteren. Alleen op die manier zorgen we ervoor dat mensen zich onderdeel voelen van de transitie die ons allen aangaat.”

Concept RES

De komende periode gaan de concept regionale energiestrategieën langs colleges en gemeenteraden. “We hopen dat het manifest door hen wordt gebruikt om de concept RES te beoordelen en dat inwoners het manifest gebruiken in gesprekken met gemeenten,” zegt Femke Dingemans. “We dagen beleidsmakers uit om ambitie te tonen en concreet te bepalen wat de balans wordt tussen energiebesparing, grootschalige opwek in de gebouwde omgeving en in het buitengebied en het behoud van natuurwaarden.”

De Brabantse Milieufederatie is zelf ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de RES in de vier Brabantse regio’s. Zo heeft de BMF speciale bijeenkomsten georganiseerd voor haar achterban om hen bij de RES te betrekken en hun geluid in te brengen. Daarnaast is de BMF partner via (bestuurlijke) klankbordgroepen, werkateliers en diverse werkgroepen.

Het manifest is tot stand gekomen naar aanleiding van 8 bijeenkomsten die de BMF heeft georganiseerd. De mening van de ruim 100 Brabanders vormt de basis van de aanbevelingen.

DOWNLOAD HET MANIFEST

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie is een stichting die is opgericht in 1972. Het doel is het realiseren en versnellen van de overgang naar een duurzaam Brabant. Dat doet de BMF samen met haar aangesloten groepen en andere belanghebbenden. De BMF overkoepelt ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

Tags:

Neem contact op