Regionale Energiestrategie

RES: Regionale Energiestrategie

In Brabant werken we aan vier Regionale Energiestrategieën. We streven naar optimale regionale samenwerking om de doelen van het landelijk Klimaatakkoord te halen.

De doelen van het Klimaatakkoord (49 procent CO2 reductie in 2030 en 98 procent reductie in 2050) moeten gehaald worden doordat regio’s aan de slag gaan en afspraken maken over de verdeling van de opgave: de Regionale Energiestrategie (RES).

De RES-regio’s

Nederland is daarvoor verdeeld in 30 regio’s. Vier daarvan liggen in de provincie Noord-Brabant. Het gaat om de Regio West-Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio Noord-Oost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven.

De Brabantse Milieufederatie is in gesprek met de vier RES-regio’s om ervoor te zorgen dat partijen uit onze achterban, die staan voor een mooie en duurzaam Brabant op een goede wijze worden betrokken bij het vormgeven van de RES-sen.

Hoge ambities en concrete projecten

De RES-sen zijn voor de Brabantse Milieufederatie geslaagd als voldaan wordt aan drie zaken:

  • De ambitieniveaus van alle RES-sen ligt hoog genoeg om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen;
  • Het proces om tot de RES-sen te komen is participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast uitgangspunt in het uitvoeringsplan, waarin 50 procent lokaal eigendom duidelijk verankerd is;
  • De RES-sen hebben een uitvoeringsplan waarin de gezamenlijke ambities zijn door vertaald naar concrete projecten of acties. In het uitvoeringsplan staat duidelijk hoe de monitoring vormgegeven wordt.

Participatie RES

De Brabantse Milieufederatie is in gesprek met overheden om de participatie goed vorm te geven. Onderstaand plaatje laat zien welk beeld wij daarbij hebben. We stimuleren dat ook specifiek jongeren een stem krijgen in de dialoog die gevoerd wordt.

participatie RES

Ben je vertegenwoordiger van een energiecoöperatie of een lokale natuur- en landschapsorganisatie en lever je graag je bijdrage aan de totstandkoming van een breed gedragen RES? Neem dan contact op met Hanne van de Ven. Zij helpt je bij het vinden van de mogelijkheid om je input te leveren.

Handreiking Regionale Energiestrategieën

De Natuur en Milieufederaties leverden input voor de handreiking Regionale Energiestrategieën, namelijk de paragraaf participatie. Zie bijlage 3.

Tags:

Projectleiders RES

Onze andere energieprojecten