BMF maakt bezwaar tegen verharding zandpaden Waalre

september 18, 2017

BMF maakt bezwaar tegen verharding zandpaden Waalre

De Brabantse Milieufederatie heeft bij de gemeente Waalre bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen verharding van zandpaden in het Dommeldal voor fiets- en landbouwverkeer. De verharding doet afbreuk aan natuur, landschap en cultuurhistorie en is bovendien in strijd met het bestemmingsplan, de Verordening ruimte en de Wet natuurbescherming.

De verharding treft het pad naar de Heuvelsche Putten, de Mosbroekseweg en het verbindingspad tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de Mosbroekseweg. Deze paden bestaan al een halve eeuw tot een eeuw en hebben een hoge cultuurhistorische waarde.

Naast het verharden van de zandpaden wil de gemeente Waalre ook nieuwe verharde fietspaden en bruggen aanleggen in het gebied. Het beekdal van de Dommel is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant en Natura2000 en herbergt bijzondere flora en fauna, waaronder de ijsvogel en de gele kwikstaart. De waarde van het gebied wordt aangetast door aanleg van infrastructuur en intensiever gebruik van het gebied.

De Brabantse Milieufederatie maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van de karakteristieke Brabantse zandpaden. Steeds meer Brabantse zandpaden worden door gemeenten verhard, waardoor de biodiversiteit afneemt en cultuurhistorie verloren gaat. Eerder maakte de BMF zich al druk om het verharden van zandpaden in Zundert, Hilvarenbeek en Reusel-de Mierden.