BMF maakt zich zorgen over ontwikkelingen Klokkenberg

februari 14, 2017

BMF maakt zich zorgen over ontwikkelingen Klokkenberg

De Brabantse Milieufederatie maakt zich zorgen over de mogelijke ontwikkelingen op het terrein van het voormalige sanatorium de Klokkenberg in Breda. Twee projectontwikkelaars hebben plannen om daar een luxe woonwijk te ontwikkelen. De BMF wijst de gemeente Breda in een brief op de schadelijke gevolgen van die plannen voor de natuur.

Verdere verstedelijking in een gebied waar de hoogste graad van bescherming voor natuur, landschap en cultuurhistorie  is afgesproken, is voor de BMF niet goed voorstelbaar. Uiterste terughoudendheid is dan ook noodzakelijk. Beekdalen dienen in zijn algemeenheid van welke bebouwing dan ook te worden gevrijwaard, vanuit het principe van robuuste en  klimaatbestendige beekdalen, verdrogingsbestrijding, herstel van natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische aspecten.

Vrijwel nergens is er nog een echte mogelijkheid voor uitwisseling van soorten en systemen tussen bos en beekdal. Deze worden sterk gehinderd door de nu al aanwezige bebouwingen. Juist op de plek van de Klokkenberg is momenteel nog een mogelijkheid om die verbinding  en de daarmee samenhangende relaties serieus vorm te geven. Door daar stedelijke bebouwing aan toe te voegen, blokkeert dat een fatsoenlijk ecologisch functioneren voor de komende decennia. Het Markdal is volgens de BMF van een dusdanige potentie dat aan de belangen van natuur, landschap en biodiversiteit absolute voorrang dient te worden gegeven.