BMF overhandigt inspiratiegids aan gedeputeerde Hagar Roijackers op duurzame dinsdag

Nieuws | Thema: Persbericht

september 6, 2023

BMF overhandigt inspiratiegids aan gedeputeerde Hagar Roijackers op duurzame dinsdag

Gedeputeerde Hagar Roijackers (links) ontvangt de inspiratiegids ‘Zo kan het ook!’ uit handen van Femke Dingemans (rechts) namens de Brabantse Milieufederatie.

5 september 2023 – Op duurzame dinsdag kreeg Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied, de inspiratiegids ‘Zo kan het ook!’ overhandigd van Femke Dingemans, directeur-bestuurder van de BMF. De gids staat vol inspirerende voorbeelden van projecten binnen en buiten Brabant die laten zien hoe we stappen kunnen zetten naar een duurzaam, natuurinclusief en circulair Brabant.

Van energietuinen tot strokenteelt en een circulair ambachtscentrum , alle voorbeelden in de inspirategids ‘Zo kan het ook!’ laten zien hoe je slim met de schaarse ruimte in Brabant om kunt gaan: multifunctioneel, natuurinclusief, klimaatadaptief en circulair. Femke Dingemans: “de mensen in onze gids durven buiten bestaande kaders te denken in hun streven naar verduurzaming. Want een echt duurzaam Brabant, dat begint bij anders denken.”

Gedeputeerde Hagar Roijackers reageerde enthousiast op de inspiratiegids: “Ik ben er erg blij mee. Het is indrukwekkend in de veelheid en variëteit. Ik ben trots dat er al zo veel Brabanders hard bezig zijn!”

Femke Dingemans (links) en Gedeputeerde Hagar Roijackers bekijken samen de inspiratiegids ‘Zo kan het ook!’

Inspiratie voor uitvoering bestuursakkoord

Afgelopen vrijdag werd het nieuwe bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant gepresenteerd. Een ambitieus akkoord, met noodzakelijke stappen op het gebied van natuur en water. Hagar Roijackers: “De inspiratiegids sluit goed aan bij de ambities in het bestuursakkoord. Het is tijd om van niche naar markt te gaan. Daarvoor is een goed verdienmodel nodig, met winst voor natuur en landschap.”

Femke Dingemans: “nu het nieuwe bestuursakkoord is gepresenteerd, is het zaak dat de provincie hard aan de slag gaat met de in het akkoord geformuleerde ambities. Deze inspiratiegids geeft nieuwe en frisse ideeën voor hoe we de opgaven waar we voor staan samen kunnen aanpakken.”

Duurzame dinsdag

We hebben de inspiratigids bewust overhandigd op Duurzame Dinsdag, ook wel de Prinsjesdag van de duurzaamheid genoemd. Op deze dag is aandacht voor initiatieven uit de samenleving die zich inzetten voor de overgang naar een duurzame wereld. Femke Dingemans: “het is belangrijk om de mensen die laten zien hoe het ook kan in het zonnetje te zetten. Hun werk is van groot belang en ook nog eens erg inspirerend.”

Zo kan het ook!

De Brabantse Milieufederatie liet zich inspireren door projecten binnen en buiten Brabant die laten zien hoe we stappen kunnen zetten naar een duurzaam, natuurinclusief en circulair Brabant. Deze voorbeelden werden gebundeld in een inspiratiegids: ‘Zo kan het ook!’

Heb jij ook een goed voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik in een natuurinclusieve, klimaatadaptieve en circulaire omgeving? Laat het ons weten!

Bekijk de inspiratiegids!

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!