BMF reageert op bestuursakkoord: “Ambitieus akkoord, met verschuiven van stallendeadline als achilleshiel”

Nieuws | Thema:

september 1, 2023

BMF in reactie op bestuursakkoord: “Ambitieus akkoord, met verschuiven van stallendeadline als achilleshiel”

Foto: Erik van der Burgt | VRBLD

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is positief over het vandaag door VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant gepresenteerde bestuursakkoord. Wel constateert de milieuorganisatie dat het akkoord een achilleshiel heeft: het verschuiven van de stallendeadline voor melkvee- en kalverhouders.

Femke Dingemans, directeur-bestuurder van de BMF: “Het is heel begrijpelijk dat de provincie geen stalsystemen wil voorschrijven waarvan inmiddels vaststaat dat deze in de praktijk onvoldoende effectief zijn. Dan moeten er wel andere maatregelen genomen worden om verdere verslechtering van de Brabantse natuur te voorkomen. Die natuur heeft immers nog iedere dag te lijden onder de overmaat aan stikstof. Zo bleek ook weer uit het onderzoek van de WUR dat gisteren verscheen.”

Dingemans benadrukt het belang van een aanvullend maatregelenpakket: “Door te kiezen voor het verder naar achteren schuiven van de ‘stallendeadline’ zal de provincie in de tussentijd steviger moeten inzetten op andere passende maatregelen. Zo kan worden voorkomen dat de ambities op het gebied van natuur, woningbouw en de energietransitie in gevaar komen. Het verschuiven van de stallendeadline is de achilleshiel van dit bestuursakkoord.”

Verder kijken dan stalmaatregelen

Femke Dingemans: “De BMF is positief dat de provincie bij de aanpak van de stikstofproblemen niet alleen in zet op stalmaatregelen, maar ook op maatregelen zoals extensivering, voer- en managementmaatregelen en biologische vormen van landbouw. Bovendien kijkt het nieuwe provinciebestuur verder dan alleen naar stikstof. Ze komen met maatregelen om de sector op een integrale manier te verduurzamen, bijvoorbeeld met natuurinclusieve pachtvoorwaarden en het steunen van innovaties als slimme irrigatie of milieuvriendelijke gewasbescherming.”

Femke Dingemans: “De Brabantse Milieufederatie roept de overheid al langer op om ongebruikte stikstofrechten automatisch te laten vervallen of na een bepaalde periode actief in te trekken, als eerste én minst ingrijpende stap in het oplossen van de stikstofcrisis. Dat is immers veel goedkoper dan uitkopen, zoals het Rijk voorstelt. Het doet ons deugd dat het nieuwe provinciebestuur die mogelijkheid actief wil gaan onderzoeken. Niet alleen binnen de agrarische sector, maar bijvoorbeeld ook binnen de industrie. Die maatregel kan helpen om verdere verslechtering van de Brabantse natuur te voorkomen.”

Tags:

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!