BMF reageert op NRD voor de luchthaven Woensdrecht

mei 6, 2015

BMF reageert op NRD voor de luchthaven Woensdrecht

De Brabantse Milieufederatie heeft – mede namens Benegora, Namiro, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Stichting Samenwerkingsverband West Brabantse Vogelwerkgroep en Vogelwerkgroep Bergen op Zoom – gereageerd op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de luchthaven Woensdrecht. De NRD wordt gebruikt als voorbereiding bij het opstellen van een milieueffectrapport (MER) en het luchthavenbesluit.

Als het gaat om het militaire vliegverkeer wil de BMF dat gedetailleerder wordt omschreven om welke activiteiten het precies gaat. Daarnaast vragen we om aandacht te besteden aan de geluidsbelasting door helikopters en de gevolgen daarvan voor de omgeving. Ook wil de BMF dat de verstorende effecten boven Natura 2000-gebieden in kaart worden gebracht.

Ook de informatie over het civiele gebruik van de luchthaven is te beperkt. Onduidelijk is wat precies het voornemen is voor de burgerluchtvaart. De BMF ziet geen aanleiding om de ruimte voor commercieel vliegverkeer uit te breiden vanwege de daardoor toenemende geluidshinder. De BMF vraagt in het bijzonder aandacht voor het testen van de motoren op de grond. Dit vindt regelmatig ’s avonds laat plaats en veroorzaakt veel geluidsoverlast.

De volledige zienswijze is hier te lezen.