BMF start meldpunt overlast veehouderij

september 14, 2017

BMF start meldpunt overlast veehouderij

De Brabantse Milieufederatie stelt een meldpunt in voor bewoners die overlast ervaren van veehouderijen door falend toezicht van gemeenten. Uit onderzoek van de provincie Noord-Brabant onder 15 Brabantse gemeenten blijkt dat het toezicht in maar liefst 12 gemeenten tekortschiet, waardoor omwonenden in de stank zitten en aan gezondheidsrisico’s worden blootgesteld.

De Brabantse Milieufederatie krijgt al met enige regelmaat klachten van bewoners als gevolg van falend toezicht door gemeenten. Het gaat dan om veehouderijen die zich niet aan de vergunning houden door bijvoorbeeld meer dieren te houden, meer ammoniak en fijnstof uit te stoten of niet functionerende luchtwassers te gebruiken. Gemeenten blijken in dit soort situaties zelden in te grijpen. In een derde van de gemeenten bleek het zelfs zeven tot dertien jaar geleden dat de laatste controle had plaatsgevonden. De BMF wil overlastsituaties nu gestructureerd in kaart gaan brengen om gemeenten aan te sporen hun toezicht en handhaving snel op orde te brengen.

Onlangs bleek in een rechtszaak van Milieudefensie dat de overheid te weinig doet aan het tegengaan van luchtvervuiling. In Brabant is de luchtkwaliteit mede als gevolg van ammoniak en fijnstof uit de intensieve veehouderij al jaren slecht. Uit een overzichtsstudie van de BMF blijkt dat omwonenden van veehouderijen onder andere een verhoogde kans op longproblemen te hebben. Gemeenten die de gezondheid van hun inwoners serieus nemen, zouden dan ook moeten zorgen voor streng toezicht en adequate handhaving bij veehouderijen die zich niet aan de regels houden.

Mensen die overlast ervaren van een veehouderij kunnen hun situatie melden via www.brabantsemilieufederatie.nl/meldpunt