BMF tekent deal voor 1.000 Nul-op-de-Meter woningen

juli 9, 2015

BMF tekent deal voor 1.000 Nul-op-de-Meter woningen

De Brabantse Milieufederatie heeft donderdag 9 juli samen met provincie, gemeenten, bouwbedrijven, industrie, woningcorporaties, energiecorporaties, banken en onderwijsinstellingen een deal getekend om in de komende drie jaar 1.000 bestaande woningen in Noord-Brabant Nul-op-de-Meter te maken. Deze 1.000 renovaties zijn niet het einddoel maar slechts het begin om de innovatie en verduurzaming op gang te brengen. In 2050 moeten alle bestaande 800.000 woningen in Noord-Brabant energieneutraal zijn gemaakt.

Om de gezamenlijke ambities te realiseren moeten bouwers en woningbezitters in beweging komen om een compleet nieuwe huisrenovatiemarkt te ontwikkelen. Om alle bestaande woningen voor 2050 energieneutraal te maken is het namelijk noodzakelijk om honderd woningen per dag te renoveren. In Brabant is dat vier keer hoger dan het huidige tempo in de bouw van nieuwbouwwoningen.

Onder de dealpartners heerst enthousiasme en een gevoel van urgentie om aan de slag te gaan. De partijen tekenden de deal tijdens de manifestatie ‘Brabantse Deal Nul-op-de-meter’. Voorafgaand aan de manifestatie gaven alle dealpartners aan hoe zij aan de doelstellingen gaan bijdragen. Zo gaan woningcorporaties woningen inbrengen die Nul-op-de-Meter worden gemaakt. Gemeenten gaan hiervoor onder andere het proces van vergunningen versoepelen. En de bouwpartijen gaan nauwer met elkaar samenwerken om de productie te industrialiseren en zo een economische rendabele renovatie mogelijk te maken.

Rijtjeshuizen uit de jaren ’50 tot ’80 zijn als start voor de nieuwe aanpak het meest geschikt. Ze krijgen een isolerende schil van muren en dak en wekken zelf energie op met zonnepanelen. Het inmeten van de huizen vindt digitaal plaats. Huiseigenaren kunnen met die informatie kiezen voor een buitenschil voor hun huis, die past bij hun wensen. De onderdelen voor de renovatie zullen in een hoog geautomatiseerd proces in een fabriek gemaakt worden. Hiermee is het haalbaar om de kosten voor renovatie te drukken en in kleinere series te bouwen. Een belangrijk aspect daarbij is dat grootschalige renovatie uiteindelijk uit de bespaarde energiekosten kan worden gefinancierd. De woningbezitter merkt het niet aan zijn portemonnee, maar wel in extra wooncomfort.

De Brabantse deal Nul-op-de-meter draagt bij aan de landelijke klimaatdoelstellingen en de werkgelegenheid. De onlangs door Urgenda gewonnen rechtszaak toont aan dat Nederland niet snel genoeg werkt aan de klimaatdoelstellingen. Energieneutraal wonen in Brabant en Nederland zal substantieel aan die doelstellingen bijdragen. De innovaties die de bouwsector versneld gaat doorvoeren zullen samen met het ontstaan van een volwassen thuismarkt voor huisrenovaties leiden tot beduidend meer werkgelegenheid. Grootschalige huisrenovaties zouden daarmee op termijn ook een exportproduct kunnen worden.