BMF teleurgesteld over intrekken Wet veedichte gebieden

november 7, 2017

BMF teleurgesteld over intrekken Wet veedichte gebieden

De Brabantse Milieufederatie is teleurgesteld dat het nieuwe kabinet de Wet veedichte gebieden heeft ingetrokken. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de aanzienlijke gezondheidsrisico’s en leefbaarheidsproblemen als gevolg van de intensieve veehouderij in delen van Brabant. De wet zou provincies de instrumenten bieden om problemen heel gericht aan te pakken door te sturen op de omvang van de veestapel in overbelaste gebieden.

Het kabinet geeft nu aan met de betrokken provincies te willen overleggen over andere maatregelen, maar maakt daarbij niet duidelijk in welke richting die maatregelen zouden moeten gaan. BMF-directeur Selçuk Akinci: ‘Brabant wacht al jaren op effectieve maatregelen om de uitwassen van de intensieve veehouderij aan te pakken en te bouwen aan een meer maatschappelijk gedragen veehouderijsector. Net nu we bijna zover waren, schuift dit kabinet het weer op de lange baan.’

Als enige concrete maatregel wordt in het regeerakkoord een warme sanering van de varkenshouderij genoemd. Akinci: ‘Dat biedt mogelijk kansen voor Brabant, maar dan moeten ook de varkensrechten uit de markt worden gehaald, de stallen worden gesloopt en de locaties een duurzame bestemming krijgen. Anders wordt het probleem niet structureel opgelost, maar hooguit verplaatst.’