BMF teleurgesteld over uitspraak ‘Van Gogh-paden’

januari 12, 2016

BMF teleurgesteld over uitspraak ‘Van Gogh-paden’

menggranulaatDe BMF is zeer teleurgesteld en verbaasd over de uitspraak van de rechter, die erop neerkomt dat de verharding van zandwegen en -paden in Zundert met menggranulaat wordt toegestaan.

De BMF had deze procedure aangespannen voor het behoud van de in Brabant nog zeldzame zandpaden, die niet alleen cultuurhistorische en landschappelijk waardevol zijn, maar ook in ecologisch opzicht, omdat ze een habitat vormen voor verschillende planten, insecten en vogels zoals de patrijs. Deze zandpaden bestonden al voor de tijd dat Vincent van Gogh er rondliep.

Ondanks een goed vergunningstelsel dat in het bestemmingsplan van de gemeenten was opgenomen om de zandpaden en -wegen te beschermen, werd hier volledig aan voorbij gegaan en ging de discussie bij de rechtbank enkel om wat onder verharding moest worden verstaan en of het menggranulaat dat als verharding wordt gebruik een bindmiddel bevat.

In het kader van het bestemmingsplan van de gemeente Zundert vindt de rechtbank dat “het aanbrengen van menggranulaat in dit geval niet kan worden aangemerkt als verharden”. Volgens de definitie in het bestemmingsplan is namelijk slechts sprake van verharding als een pad wordt aangelegd met baksteen, tegels, beton en/of asfalt, of vergelijkbare vaste materialen.Op basis van deze definitie oordeelt de rechtbank daarom dat er geen sprake is van verharding van de zandpaden, wat in feite betekent dat de werkzaamheden aan de zandpaden door mogen gaan.

Dit besluit is gevallen ondanks dat de BMF in haar beroep heeft gewezen op de begripsbepaling voor onverhard: “een toplaag bestaande uit hoofdzakelijk zand, klei, veen en andere natuurlijke bodemmaterialen.” De verhardingen die worden toegepast op de zandpaden in de gemeente Zundert bestaat echter uit baksteen, tegels, beton alsmede daarmee vergelijkbare vaste/gesloten materialen. Het gebruik van dergelijke onnatuurlijke, vaste materialen wordt in normaal taalgebruik als verharding gezien. Helaas ging de rechter hieraan voorbij.

De BMF is van mening dat het aanbrengen van puin- of menggranulaat, dat uit baksteen, beton en andere onnatuurlijke materialen bestaat, de aard van de zandpaden in fysieke, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische zin onherroepelijk verandert. Dit dient vanuit de bescherming van deze waarden juist te worden voorkomen. De BMF beraadt zich nog over eventuele vervolgstappen.