BMF wil actieplan waterkwaliteit

maart 16, 2015

BMF wil actieplan waterkwaliteit

De Brabantse Milieufederatie vindt dat de drie Brabantse waterschappen onvoldoende werk maken van het verbeteren van de waterkwaliteit van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel.

In de waterbeheerplannen maken de waterschappen duidelijk wat hun ambities zijn, onder andere op het gebied van waterkwaliteit. Dat is belangrijk omdat door onder meer  een mestoverschot de Brabantse wateren niet gezond genoeg zijn en al lange tijd onder de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen scoren. Dat zo laten is schadelijk voor mens, dier, natuur en milieu.

De Brabantse Milieufederatie vindt dat de waterschappen te weinig doen om het probleem aan te pakken. In plaats van alles op alles te zetten om de doelstellingen te halen, lijken de waterschappen het probleem voor zich uit te schuiven. Met dit tempo wordt een goede waterkwaliteit zelfs in het uitgestelde streefjaar 2027 niet bereikt. Voor de meest waardevolle kwetsbare gebieden, de Natte Natuurparels, was afgesproken dat ze al hersteld zouden zijn, maar dat is niet gebeurd. De Brabantse Milieufederatie vindt daarom dat het tijd wordt voor een actieplan, waarin gericht in beeld wordt gebracht wat er nodig is om de doelstellingen zo snel mogelijk te halen.

Lees hier de Aandachtspunten waterbeheerplannen.