BMF wil concretere plannen voor bereikbaarheid Zuidoost-Brabant

november 16, 2015

BMF wil concretere plannen voor bereikbaarheid Zuidoost-Brabant

Op donderdag 5 november j.l. zijn er een aantal afspraken gemaakt tussen de minister van infrastructuur en milieu en regio Zuid om de bereikbaarheid van de regio zuid-oost Nederland te verbeteren. De Brabantse Milieufederatie, Platform Noordoostcorridor en de Fietsersbond moeten helaas constateren dat de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant, oftewel de regio Brainport onderbelicht is. Deze organisaties hebben daarom middels een brief aan de woordvoerders Infrastructuur en Milieu uit de Tweede kamer gestuurd om dit onder de aandacht te brengen.

FileNa de regionale verkiezingen in maart dit jaar was er geen meerderheid voor een pakket verkeersmaatregelen in de omgeving van Eindhoven, oftewel ‘de Ruit om Eindhoven’. Dit naar grote tevredenheid van vele organisaties waaronder ook de Brabantse Milieufederatie, omdat er veel natuur en landschap verloren dreigde te gaan. Het Platform Noordoostcorridor, dat bestaat uit een aantal organisaties waaronder ook de BMF heeft altijd gepleit voor alternatieve maatregelen om de bereikbaarheid van de regio Brainport te vergroten. Nadat de plannen voor ‘de Ruit’ van tafel waren, heeft de regio haar plannen uitgewerkt voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland in de zogenoemde adaptieve agenda, waarbij bij elke nieuwe stap wordt gekeken of maatregelen nodig zijn en kans van slagen hebben. In de nieuwe afspraken tussen de minister en de regio blijken er echter weinig concrete plannen gemaakt te zijn om de bereikbaarheid daadwerkelijk aan te pakken. Alleen over de financiering van het aanpakken van de N279 zijn afspraken gemaakt.

Vanwege het ontbreken van concrete plannen hebben de BMF, Platform Noordoostcorridor en de fietsersbond in een recente brief aan de Tweede Kamerleden met Infrastructuur en Milieu in hun portefeuille gepleit voor een vijftal punten die betrekking hebben op de adaptieve agenda Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant:

  1. Maak een integrale aanpak van het nationale en regionale verkeersnetwerk (Daily Urban System) onderdeel van de adaptieve agenda.
  2. Schep ruimte voor een extra impuls voor de realisatie van snelfietsroutes, die een belangrijk alternatief kunnen vormen voor het regionaal autoverkeer.
  3. Zorg voor snelle uitrol Intelligente Transport Systemen (ITS-elementen).
  4. Neem ambities en doelstellingen voor verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur expliciet op in de agenda en monitor de resultaten.
  5. Informeer de Tweede Kamer over bovengenoemde ontwikkelingen en voortgang.

Zie de website van het Platform Noordoostcorridor en de brief aan de Tweede Kamerleden voor meer achtergrondinformatie over dit thema.