BMF wil dat provincie voorlopig afziet van grondwatervergunning Refresco

september 15, 2016

BMF wil dat provincie voorlopig afziet van grondwatervergunning Refresco

watertapDe Brabantse Milieufederatie is het niet eens met het voornemen van de provincie Noord-Brabant om frisdrankbottelaar Refresco in Maarheeze een vergunning te geven voor de onttrekking van diep grondwater. Hiermee zou namelijk een einde komen aan het standstill dat jarenlang door de provincie is gehanteerd bij het uitgeven van vergunningen voor diepe onttrekkingen.

De Brabantse Milieufederatie vreest voor precedentwerking. ‘Wij vinden het belangrijk dat de provincie zeer zuinig is op de Brabantse diepe grondwatervoorraden, zowel vanuit het oogpunt van verdroging als vanuit het risico op verontreiniging, maar ook omdat een deel van de Brabantse grondwaterlichamen is aangewezen als strategische nationale drinkwatervoorraad,’ aldus beleidsmedewerker Vanessa Mommers van de BMF.

De BMF is daarom van mening dat de provincie moet vasthouden aan het huidige standstill. Op dit moment wordt niet alle vergunde ruimte door de industrie gebruikt. Wat de BMF betreft is de industrie dus eerst zelf aan zet om te proberen de nog niet vergunde ruimte op een goede manier te herverdelen. Bovendien moet er een gevoeligheidsanalyse worden gemaakt van de Brabantse grondwaterlichamen, die antwoord moet geven op de vraag hoeveel en hoe snel water onttrokken kan worden in relatie tot de natuurlijke aanvulling. Per saldo mag op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water de kwantiteit van het grondwaterlichaam namelijk niet afnemen.

Zou na herverdeling van de vergunde ruimte blijken dat er toch nog meer vergunningsruimte voor bedrijven nodig is, dan kan dat wat de BMF betreft alleen na een zorgvuldig afwegingsproces op basis van de gevoeligheidsanalyse en een goede prognoses van het verwachte grond- en drinkwatergebruik. Extra onttrekkingen kunnen namelijk niet alleen leiden tot verdroging, maar met elke extra doorboring van de kleilagen die nu nog het diepe grondwater beschermen, neemt ook de kans op verontreiniging toe. De BMF pleit daarom voor grote zorgvuldigheid bij het uitgeven van nieuwe vergunningen aan private partijen.

De BMF vraagt zicht ten slotte af hoe reëel het in deze tijd nog is om een kostbare grondstof als water gratis ter beschikking te stellen aan de industrie. Met de oprukkende droogte in Zuid-Europa als gevolg van de klimaatverandering, zal schoon zoet water immers een steeds kostbaarder goed worden.