BMF wil nieuw ontwerp-luchthavenbesluit voor Gilze-Rijen

maart 7, 2018

BMF wil nieuw ontwerp-luchthavenbesluit voor Gilze-Rijen

De Brabantse Milieufederatie heeft minister Bijleveld (defensie) gevraagd om de procedure om tot een nieuw luchthavenbesluit voor Gilze-Rijen te komen op te schorten. Eerst moet grondig en voortvarend worden onderzocht hoe de negatieve impact op de omgeving flink kan worden verminderd. Pas dan kan een nieuw en voor de regio aanvaardbaar luchthavenbesluit tot stand worden gebracht.

Vliegbasis Gilze-Rijen krijgt al jaren de meeste geluidhinderklachten van alle militaire vliegbases in Nederland. Omwonenden storen zich met name aan de geluidsbelasting van zware transport- en gevechtshelikopters. Uit onderzoek blijkt dat de huidige berekeningsmethode deze vorm van geluidsoverlast (rattle noise) niet goed in beeld brengt, waardoor de omgeving al jarenlang meer geluidshinder heeft te verduren dan op grond van de berekeningen wordt aangenomen.

Ook de natuur heeft te leiden onder het vliegverkeer. Uit de milieueffectrapportage (MER) blijkt dat de voorgenomen activiteit leidt tot een toename van de geluidsbelasting op het Natuurnetwerk Brabant en een overschrijding van de richtwaarde voor stiltegebieden. Dit terwijl de rust en stilte in een aantal gebieden nu al onvoldoende is gewaarborgd. Zo wordt in sommige natuurgebieden de geluidsnorm overschreden, met verstoring van vogels tot gevolg.

Tegelijkertijd wordt een aantal van de voorgenomen activiteiten niet (volledig) ingevuld, waardoor er potentieel nog ruimte is voor groei. Gezien de nu al aanzienlijke overlast, verzoekt de Brabantse Milieufederatie de minister om de voorgenomen activiteiten op de vliegbasis te heroverwegen om de belasting van de leefomgeving en de natuur- en stiltegebieden aanmerkelijk lager te laten uitvallen.