BMF wil snellere actie tegen geurhinder in de veehouderij

april 25, 2019

BMF wil snellere actie tegen geurhinder in de veehouderij

Minister Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 24 april het rapport van de Commissie Geurhinder Veehouderij aan de Tweede Kamer aangeboden. De commissie begrijpt dat het vertrouwen van burgers is geschaad doordat geurnormen legaal overschreden mogen worden, vraagt aandacht voor cumulatie van stank, en doet een aantal aanbevelingen. De Brabantse Milieufederatie is blij dat er eindelijk aandacht is voor de gevolgen van stankoverlast voor omwonenden, maar pleit voor snellere actie.

De commissie adviseert emissiegrenswaarden te stellen waar de veehouder zich permanent aan moet houden. Niet alleen op papier, ook in de praktijk. De BMF steunt deze aanbeveling. “Nu is het nog zo dat als een luchtwasser minder goed blijkt te werken, de extra uitstoot in feite gelegaliseerd wordt. Onbegrijpelijk voor omwonenden die jarenlang overlast hebben ervaren en met het rapport over falende luchtwassers eindelijk bevestigd hebben gekregen dat er inderdaad meer stank werd uitgestoten dan toegestaan,” aldus de directeur van de BMF, Joris Hogenboom.

De minister schuift deze oplossing echter op de lange baan, met als argument dat meting en monitoring van stank nog niet goed mogelijk is en er eerst fundamenteel en technisch onderzoek nodig is. De meettechniek is echter al wel toegepast in de pilot Continue geurmetingen varkensbedrijven als basis voor alternatieve systematiek vergunningen van Provincie Noord-Brabant. Deze meettechniek vergt alleen nog doorontwikkeling, bijvoorbeeld om het fraudebestendig te maken. De BMF vindt dat daarmee haast gemaakt moet worden en dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de overheid ligt. “Er is snel actie nodig van overheden om burgers te beschermen tegen deze jarenlange stankoverlast”, aldus Hogenboom.

Een belangrijke maatregel die ontbreekt in de brief van de minister is afschaffing van de 50/50 regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat boeren die stankoverlast veroorzaken en deze deels reduceren, de helft van die reductie mogen gebruiken om uit te breiden. Deze bedrijven hebben geen verplichting om onder het stankplafond te komen en mogen door de regeling ook boven het stankplafond nog steeds uitbreiden. De BMF pleit dan ook voor het met spoed afschaffen van de 50/50 regeling.