Boekel handhaaft motorcrossterrein in natuur

maart 16, 2016

Boekel handhaaft motorcrossterrein in natuur

MotorcrossDe Brabantse Milieufederatie is ontstemd dat de gemeente Boekel in haar omgevingsplan wederom het motorcrossterrein heeft opgenomen dat midden in de natuur ligt. In dit natuurgebied, dat onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zijn lawaaisporten volgens de provinciale regels niet toegestaan. De BMF heeft daarom bezwaar gemaakt bij de gemeente Boekel.

Naast twee keer per week een training en drie wedstrijdweekenden per jaar, staat de gemeente Boekel ook toe dat er gedurende de wedstrijdweekenden gekampeerd en geparkeerd wordt in het gebied. Daarnaast mogen er vier keer per jaar festiviteiten worden georganiseerd. Deze activiteiten midden in de natuur leiden tot enorme verstoring en vervuiling van het gebied. Dat is onacceptabel.

De BMF heeft al eerder bezwaar gemaakt tegen het motorcrossterrein op de huidige locatie. Een motorcrossterrein is volgens de provinciale regels onder bepaalde voorwaarden enkel toegestaan in gemengd landelijk gebied. Daarvan is hier geen sprake. Al in 2006 probeerde de gemeente het terrein te legaliseren. Dit verzoek werd destijds afgewezen door de provincie. Desondanks verleende de gemeente Boekel in 2013 een milieuvergunning voor het motorcrossterrein.

De EHS is bedoeld voor behoud, herstel of ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de natuur. Dit strookt niet met het beoefenen van een lawaaisport zoals motorcross in dit gebied. De BMF vindt daarom dat er snel een andere oplossing gevonden moet worden voor het motorcrossterrein en wil dat de provincie het verbod op het beoefenen van lawaaisporten in de EHS handhaaft.