Brabant moet matigen met grondwater: systeem staat onder druk

mei 9, 2018

Brabant moet matigen met grondwater: systeem staat onder druk

De Brabantse Milieufederatie roept de provincie Noord-Brabant op vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken om het grondwatersysteem weer in balans te brengen. Uit onderzoek in opdracht van de provincie blijkt namelijk dat de grondwatervoorraden in Brabant onder druk staan door het op grote schaal oppompen van grondwater voor ons drinkwater, de landbouw en de industrie.

De uitkomsten van het onderzoek zijn verrassend omdat eerder werd aangenomen dat zonder problemen nog meer grondwater kan worden opgepompt. Die aanname wordt door dit onderzoek nu weerlegd.

Natuur de dupe
Een deel van de grondwatervoorraad – in de Centrale Slenk – neemt nu al dusdanig af dat actie geboden is. Als we niets doen zal de situatie in de toekomst verder verslechteren, mede als gevolg van klimaatverandering.  Vooral de natuur is daar de dupe van. Sommige natuurgebieden verdrogen steeds verder, met alle gevolgen voor flora en fauna van dien.

Waterkwaliteit ook onder druk
Naast de hoeveelheid water is ook de kwaliteit van het water een zorgpunt. Het ondiepe grondwater is steeds vaker vervuild met mest en bestrijdingsmiddelen, waardoor het steeds minder geschikt is voor onze drinkwatervoorziening. Daarom moet des te zuiniger worden omgesprongen met de diepere grondwatervoorraden die nog wel van goede kwaliteit zijn. Bovendien zorgt het op grote schaal oppompen van diep gelegen grondwater ervoor dat de verontreinigingen steeds dieper in de bodem terecht komen.

Nieuw provinciaal beleid
De provincie heeft aangekondigd het grondwateronttrekkingsbeleid te willen herzien naar aanleiding van het onderzoek. De Brabantse Milieufederatie juicht dat toe en roept de provincie op net zoveel vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken als nodig is om het grondwatersysteem weer in balans te brengen. Daarnaast moet nu echt werk worden gemaakt van slimmer en zuiniger watergebruik, zodat er minder water hoeft te worden opgepompt.

Tags: