Brabantse delegatie naar Schiermonnikoog

februari 5, 2019

Brabantse delegatie naar Schiermonnikoog

Vrijwillig minder koeien, dat vonden de boeren op Schiermonnikoog de beste oplossing. Afgelopen donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari waren de boeren van het Goed Boeren-netwerk op bezoek bij hun collega’s op Schiermonnikoog, om te leren van het verduurzamingsproces dat zij doormaken.

Inspirerende uitwisseling
Het Netwerk Goed Boeren, waarvan de BMF oprichter en secretaris is, had hiervoor tevens Brabantse natuurbeheerders (Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer), Jan Willem Erisman (bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies) en twee provincieambtenaren als gasten meegenomen.

Het werd een intensieve uitwisseling, met fietstocht door de natuur van het eiland, bedrijfsbezoeken en presentaties. Een ervaring waar de deelnemers tevreden op terugkijken: “Een intensieve en inspirerende uitwisseling, veel saamhorigheid en openheid, fijn om elkaars perspectief meer te leren kennen, veel nieuwe inzichten opgedaan.” Allen benadrukten de kracht van samenwerking.

Bijzonder proces
Centraal stond het bijzondere proces dat op Schiermonnikoog heeft plaatsgevonden. Door overbelasting van het eiland met stikstof, zouden bijzondere planten en landschappen verdwijnen. Om deze overbelasting terug te dringen was het plan van de provincie dat één van de zeven boerenbedrijven zou moeten verdwijnen. Om dit te voorkomen zochten de boeren samen met onder andere Natuurmonumenten naar een alternatieve oplossing. Luchtwassers wilden de boeren niet, omdat er dan meer koeien nodig zijn om uit de kosten te komen. Ook vroegen ze zich af waarom op Schiermonnikoog voor de Chinese markt geproduceerd zou moeten worden.

Vrijwillige krimp
Het resultaat is dat een aantal bedrijven vrijwillig gaat krimpen in het aantal dieren, waarbij tegelijkertijd de melk meer waard moet gaan worden door hier samen Schiermonnikoogse kaas van te maken. Ook kwamen de boeren er met hulp van een adviseur, door cashflowberekeningen achter dat ze juist geld kunnen besparen door in te krimpen. Ná een bepaald, optimaal aantal, kosten de extra dieren alleen maar geld. De mest en het voer moeten namelijk per boot aan- en afgevoerd worden.

Het Netwerk Goed Boeren en de terreinbeherende organisaties zouden de opgedane inzichten graag verder vertalen naar de Brabantse situatie. Het Netwerk Goed Boeren gaat dit jaar ook in Brabant kennis uitwisselen met andere boeren die interesse hebben om duurzaam en natuurinclusief te gaan werken.

 

Tags: