Brabantse Milieufederatie aanwezig bij campagne Greenpeace

januari 31, 2019

Brabantse Milieufederatie aanwezig bij campagne Greenpeace

Maria Berkers van Stopdestank was ook aanwezig. Foto: Greenpeace Nederland / Marten van Dijl

Greenpeace was op woensdag 30 januari op pad in het Brabantse land. Greenpeace voert campagne om Rabobank aan te zetten om de investeringen in de veeindustrie af te bouwen en te investeren in plantaardige en ecologische landbouw.

Daarom werden op drie verschillende locaties bouwborden geplaatst tegen de ‘Rabostank’. ‘Hier wordt gewerkt aan klimaatverandering en dierenleed’, luidt de ondertitel. De borden zijn geplaatst nabij plekken waar een megastal is verrezen (Horst, Limburg), een megastal staat gepland (Oirschot) en waar een enorme fabriek moet komen om alle overtollige mest te verwerken (Oss).

Megastal Oirschot
Greenpeace-campagneleider Herman van Bekkem bestrijdt dat de actie tegen boeren gericht is. ,,De meeste boeren willen werken volgens de menselijke maat. Maar de Rabobank stuurt nog steeds op schaalvergroting” .
Dat is een van de redenen waarom Hetty Gerringa van de Brabantse Milieufederatie gisteren aanwezig was, om te vertellen waarom de BMF tegen de geplande megastal in Oirschot is: “De Logtsebaan in Oirschot is de slechtst denkbare plek voor een megastal, omdat die zo dicht ligt bij het Natura 2000-gebied Kampina”.

Toename stikstof en ander overlast
Hetty vertelt verder: “Met dit project neemt de stikstof op natuur sterk toe en dat is slecht voor het hele ecosysteem. De heide verzuurt en de bossen hebben ernstig te leiden onder de enorme last stikstof; insecten en vogels hebben het uiterst moeilijk door kalkgebrek.
Verwacht werd dat de stikstofdepositie zou dalen, maar het tegendeel blijkt: de stikstofbelasting neemt toe en de situatie op de Kampina verslechtert verder. De natuur wordt bedolven onder een alsmaar oplopende cumulatieve berg stikstof.
Ook de omwonenden krijgen last van de megastal: stank, fijnstof en meer verkeer voor transport van voer, vee en mest.

Grondgebonden kringloopbedrijf
Technische maatregelen lossen niets op, want de bedrijven worden groter met meer beesten en daardoor hebben we ook een groter mestprobleem. Alleen met een flinke krimp van de veestapel zijn de problemen oplosbaar.
Een grondgebonden kringloopveehouderij die genoeg grond heeft om al zijn beesten van te voeren en al zijn mest op kwijt te kunnen, met aandacht en ruimte voor ecologie en landschap zal leiden tot ingrijpende verbeteringen voor de natuur en de omgeving”.