Brabantse Milieufederatie teleurgesteld in stikstofaanpak provincie

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

december 17, 2020

BMF teleurgesteld in stikstofaanpak provincie

Foto: VisitBrabant

De Brabantse Milieufederatie is teleurgesteld in de aanpak van de provincie Noord-Brabant om de stikstofcrisis op te lossen. Zonder voortvarende ingrijpende maatregelen gaan we nog veel bijzondere natuur in Brabant verliezen, zegt BMF-directeur Femke Dingemans.

Het Brabants provinciebestuur heeft de wijziging-Interim omgevingsverordening vastgesteld. Belangrijkste wijziging is dat boeren 15 maanden langer de tijd krijgen om hun stallen aan te passen. Onnodig en onwenselijk uitstel, wat de Brabantse Milieufederatie betreft.

Interim omgevingsverordening

Dingemans: “Voor de meeste agrarisch ondernemers zijn de benodigde huisvestingssystemen al voldoende uitgetest en voorzien van een Rav-code met emissiefactor. Dat is niet onze mening, maar dat stelt de provincie zelf in het document ‘Veelgestelde vragen wijziging IOV juli 2020’.” In het document van de provincie staat: “Er zijn op dit moment voor nagenoeg alle diercategorieën huisvestingssystemen beschikbaar die voldoen aan de huidige emissie-eisen van bijlage 2.”

Vertrouwen in technische oplossingen

Het is een feit dat er steeds meer technische maatregelen beschikbaar komen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar uit onderzoek blijkt dat veel van deze systemen niet de beloofde rendementen behalen. Dat komt omdat deze systemen in laboratorium omstandigheden worden getest en niet in de praktijk.

De uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 en de rapporten van de Commissie Remkes bevestigen de noodzaak en urgentie voor het vasthouden aan een stevig afnamepad voor stikstofuitstoot. Remkes geeft aan dat 50% reductie van de stikstofdepositie in 2030 noodzakelijk is. Het huidige wetsvoorstel voldoet niet aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en is daarmee juridisch onhoudbaar. Daardoor zal de huidige stikstofimpasse in Nederland langer voortduren, met alle onzekerheid voor ondernemers van dien.

Dingemans: “We blijven de ontwikkelingen in het Brabantse stikstofdossier ook volgend jaar op de voet volgen.”

De Brabantse Milieufederatie heeft samen met Brabants Landschap en Natuurmonumenten de Brabantse Statenleden reflectievragen meegegeven voor de behandeling van de Ontwerp-wijziging Interim omgevingsverordening op 27 november.

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!