Brabantse natuurorganisaties lanceren overzicht getroffen natuurgebieden bij komst nieuwe hoogspanningsverbinding

maart 10, 2017

Brabantse natuurorganisaties lanceren overzicht getroffen natuurgebieden bij komst nieuwe hoogspanningsverbinding

‘Er valt iets te kiezen’

‘Impact op Natuurnetwerk Nederland’, zo heet het nieuw verschenen rapport waarin de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en Brabants Landschap laten zien welke beschermde natuurgebieden aangetast zouden worden door de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Op deze manier hopen de natuurorganisaties een bijdrage te leveren aan de discussie over een passende oplossing, die deze zomer tot een definitief besluit moet leiden. Het rapport heeft de inzet om onder een breed publiek de waarde van de gebieden in het Natuurnetwerk (NNN) onder de aandacht brengen. Kernboodschap van de initiatiefnemers: geen van de vier mogelijke routes gaat vrijuit, maar met het oog op natuur en landschap valt er zeker iets te kiezen!

Zuid-West 380 kV
Aanleiding voor deze natuurrapportage is het project Zuid-West 380 kV: de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding vanuit Zeeland naar Tilburg. Volgens netbeheerder TenneT is dit nodig omwille van de leveringszekerheid en het toenemende windaanbod voor de kust van Zeeland. Maar toen in 2014 – vijf jaar na aanvang van de planprocedure – de voorgenomen route van de verbinding ineens werd gewijzigd naar een zuidelijk gelegen tracé kwam de regio in opstand. Niet alleen vindt dit tracé relatief veel woonkernen op haar pad, het komt ook nog eens dwars door een aantal van de mooiste natuurgebieden in West- en Midden-Brabant. Alle reden voor een keur aan burgergroepen en natuurorganisaties om in de pen te klimmen en een aantal goed haalbare alternatieven aan te dragen.

Natuur en landschap onderbelicht
Inmiddels resteren vier mogelijke  routes en een aantal varianten, die op dit moment door de overheid worden getoetst op diverse milieuaspecten – maar ook op bijvoorbeeld kosten, techniek en draagvlak. Het is aan de ministers van EZ en I&M om te bepalen welke argumenten zij doorslaggevend vinden, als ze in juni van dit jaar definitief een voorkeur zullen uitspreken. Maar komt de waarde van natuur en landschap wel voldoende tot zijn recht in een paar kengetallen? De initiatiefnemers van de natuurrapportage twijfelden daaraan, en besloten daarom maar eens in beeld te brengen over welke natuurgebieden het hier gaat, en waarom deze ertoe doen. Niet met het doel om de zoveelste papieren tijger aan te leveren, maar om de ‘doorsneden gebieden’ voor alle betrokken bestuurders een naam en een gezicht te geven. Om het voor de gemeenten, provincie en het Rijk overzichtelijk te houden, is er in de rapportage voor gekozen te focussen op gebieden met een bijzondere status: het Natuurnetwerk, dat overheden en maatschappij samen actief beschermen en ontwikkelen. Het rapport geeft zo bondig mogelijk een indruk van de druk die de verschillende tracés onvermijdelijk zullen leggen op deze natuurgebieden.

Impact op Natuurnetwerk Nederland
Uit de rapportage – waaraan nog eens 8 lokale natuurverenigingen hebben meegewerkt – blijkt dat geen van de vier mogelijke routes ontkomt aan een zorgvuldige afstemming op het Brabantse natuurschoon. De zuidelijke route langs Etten-Leur, Breda en Oosterhout komt veruit het slechtst uit de verf: van de 19 NNN-gebieden worden er 13 getroffen. Over de precieze aanslag op natuur en landschap zowel buiten als binnen het Natuurnetwerk valt nog veel meer te vertellen en te onderzoeken. Besluitvormers zijn dan ook van harte welkom om zich te melden voor nadere uitwisseling. Tegelijk maakt het rapport ook maar weer eens duidelijk dat er veel te genieten valt in de Brabantse natuur. Lezers die benieuwd zijn naar het Brabantse natuurschoon kunnen het rapport downloaden.