Brabantse rundveestapel groeit fors in 2016

februari 15, 2017

Brabantse rundveestapel groeit fors in 2016

In 2016 is de Brabantse rundveestapel fors gegroeid, blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS. Er kwamen meer dan 21.000 koeien bij, een stijging van ruim 3,1 procent. Daarmee is het de grootste toename in de periode 2000-2016. Ook het aantal geiten groeide met 3,4 procent fors. Na een aanzienlijke groei in 2015, bleef het aantal varkens in 2016 stabiel. Het aantal kippen kromp zelfs tot rond het niveau van 2014.

De afschaffing van het melkquotum op 1 april 2015 is duidelijk terug te zien in de cijfers. Toen zijn melkveehouders massaal meer koeien gaan houden. Als gevolg van de forse toename van de melkveestapel wordt er te veel mest geproduceerd, waardoor Nederland het Europese fosfaatplafond heeft overschreden. De rijksoverheid werkt momenteel aan een stelsel van fosfaatrechten, dat tot doel heeft het aantal koeien weer te laten afnemen.

De omvang van de Brabantse veestapel is een grote zorg van veel Brabanders die in het buitengebied wonen, omdat zij veel overlast van de intensieve veehouderij ervaren. De Brabantse politiek sprak zich in 2011 in meerderheid uit voor het terugdringen van de veestapel in Brabant. Tot voorheen tevergeefs, want de veestapel – en daarmee het mestoverschot – is sinds die tijd alleen maar verder toegenomen. Inmiddels werkt de provincie aan het begrenzen van de Brabantse veestapel.