Brabantse veestapel groeit in 2014 opnieuw

december 18, 2014

Brabantse veestapel groeit in 2014 opnieuw

In 2014 is de Brabantse veestapel verder gegroeid. Er kwamen meer koeien, varkens en kippen bij in Brabant. Het aantal koeien groeide met drie procent het meest. Melkveehouders anticiperen mogelijk op het melkquotum dat op 1 april 2015 verdwijnt. Maar ook het aantal varkens en kippen steeg.

Het aantal koeien groeide overal in Brabant, maar liet in West-Brabant de grootste groei zien. Het aantal kippen groeide sterk in West- en Midden-Brabant, terwijl het in Oost-Brabant juist afnam. En het aantal varkens groeide overal licht.

De omvang van de Brabantse veestapel is een grote zorg van veel Brabanders die in het buitengebied wonen, omdat zij veel overlast van de intensieve veehouderij ervaren. De Brabantse politiek sprak zich in 2011 in meerderheid uit voor het terugdringen van de veestapel in Brabant. Tot op heden tevergeefs, want de veestapel is sinds die tijd alleen maar verder toegenomen.

Bekijk de ontwikkeling van de Brabantse veestapel van 2000 tot en met 2014.

Tags: