Brabantwet moet worden aangescherpt

april 13, 2015

Brabantwet moet worden aangescherpt

De Brabantse Milieufederatie volgt het veehouderijdossier in Brabant nauwlettend en is daarom ook erg geïnteresseerd in de Brabantwet. Deze wet geeft de provincie mogelijkheden om scherpere eisen te stellen aan de veehouderij en aan de inhoud van bestemmingsplannen. Het doel van de wet is het verwezenlijken van een veilige en goede leefomgeving. Bovendien biedt de Brabantwet kansen om een duurzame veehouderij dichterbij te brengen.

Om de transitie naar een duurzame veehouderij te realiseren vraagt de BMF om de Brabantwet op twee punten uit te breiden. De Brabantwet maakt de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) juridisch houdbaar, wat een mooie eerste stap is op weg naar een zorgvuldige veehouderij. Maar de BZV alleen brengt ons niet het duurzame en grondgebonden landbouwsysteem dat nodig is. Om echt het verschil te maken, stellen we daarom voor de Brabantwet aan te vullen met extra compartimentering en een regionale dieren-‘stand still’.

Daarnaast geeft de Brabantwet gemeenten de mogelijkheid om aanvullende eisen aan bestaande stallen te stellen. Deze aanvullende eisen kunnen echter alleen gesteld worden aan stallen die zich in een urgentiegebied bevinden. Dit zijn de gebieden waar de veehouderijen leiden tot een ondermaatse kwaliteit van woon- of leefomgeving. Momenteel heeft de provincie de gemeenten de verantwoordelijkheid gegeven om deze urgentiegebieden aan te wijzen. Er is echter slechts een handjevol gemeenten die hier daadwerkelijk toe zijn overgegaan. Daarom is ons tweede voorstel om de provincie verantwoordelijk te maken voor het aanwijzen van urgentiegebieden wanneer gemeenten dit nalaten.

Beide voorstellen zijn door de BMF bij Provinciale Staten onder de aandacht gebracht.

Tags: