Brede inzet om Brabantse grondwatervoorraad te verbeteren

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

december 15, 2021

Brede inzet om Brabantse grondwatervoorraad te verbeteren

13 Brabantse (water)partijen, waaronder de Brabantse Milieufederatie, hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden, minder grondwater te gebruiken en bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken.

Het is de eerste keer in Brabant dat zoveel partijen gecoördineerd en in deze omvang afspraken maken om de snelgroeiende grondwaterproblematiek aan te pakken. De afspraken die hierover zijn gemaakt, staan in het ‘Grondwaterconvenant 2021-2027‘ dat op 15 december is ondertekend.

Verminderen, aanvullen en vasthouden

De grondwatervoorraad in Brabant staat al langere tijd onder druk. Dat is zorgelijk want we hebben dit grondwater nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en de hoeveelheid die we aanvullen, zijn meer maatregelen nodig. Dit is niet makkelijk want we hebben de laatste jaren te maken met zowel extreem droge periodes als met hevige regenval en wateroverlast. En ook gebruiken we, met zijn allen, steeds meer grondwater.

Reden genoeg voor de 13 partijen De 13 convenantspartijen zijn: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, ZLTO, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, Evides Waterbedrijf, Vereniging Industrie Water, BPG Vereniging landelijk Brabant. in Brabant om samen maatregelen te nemen om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en wat we aanvullen en vasthouden, zodat ook toekomstige generaties kunnen beschikken over voldoende grondwater.

“Ons grondwater is uit balans. Een probleem dat we alleen gezamenlijk kunnen oplossen. We zijn dan ook graag partner in dit convenant. Het is een belangrijke stap naar het herstel van de grondwaterbalans én het oplossen van de verdroging van de natuur in Brabant”, zegt Lars Koreman van Natuurmonumenten.

“De komende jaren gaat blijken of de oplossingen voldoende zijn, of dat we meer moeten doen om de doelen te behalen. We houden dat nauwlettend in de gaten.”

Het grondwaterconvenant: herstellen en bewaken

Alle partijen realiseren zich dat grondwaterstanden structureel dalen, beeksystemen in droge perioden sneller droogvallen en er steeds vaker waterschaarste is. En daarom maken partijen afspraken tot eind 2027 hoe zij de grondwaterbalans in Brabant te herstellen en te bewaken.

De vijf bouwstenen uit het convenant zijn:

 1. We willen meer water vasthouden in het hele watersysteem en meer aanvoeren om uiteindelijk ook meer te infiltreren of anders te kunnen benutten.
 2. We willen minder grondwater gebruiken en ook minder verdampen.
 3. In de (toekomstige) ruimtelijke plannen sturen we meer op water vasthouden en infiltreren en we beperken het (regionaal) gebruik van grondwater.
 4. We zoeken naar nieuwe en innovatieve oplossingen.
 5. We maken duidelijke afspraken over de manier waarop we samenwerken en wat we in deze samenwerking van elkaar verwachten.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!