Burgerinitiatieven buigen zich over de Duurzame Polder

Nieuws | Thema: Duurzame energie

september 24, 2019

Burgerinitiatieven buigen zich over de Duurzame Polder

Foto van wind- en zonne-energie.
Tijdens de sessie kon naar hartenlust geschoven worden met windturbines (rondjes) en zonnevelden (vierkanten)

Hoe ga je om met het kenmerkende open polderlandschap waar graag weidevogels en wintergasten neerstrijken? Zo’n polder biedt namelijk ook mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. De BMF organiseerde twee bijeenkomsten voor burgerinitiatieven om dit dilemma te onderzoeken.

De gemeenten Oss en Den Bosch verkennen de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van zonne- en windenergie in de polder tussen Oss, Lith en Den Bosch. Het gebied moet een duurzame polder worden als het aan de gemeenten ligt. Maar hoe ga je om met die conflicterende belangen tussen landschap en duurzame energieopwekking?

Constructieve discussie

Tijdens de twee bijeenkomsten zijn verschillende natuur en milieugroepen en een lokale energiecoöperatie voor windenergie met elkaar in gesprek gegaan. Aan de hand van een gebiedskaart en schaalmodellen van zon- en windparken, werd levendig en constructief gediscussieerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzame energieopwekking.

Naast uitgesproken standpunten vóór en tegen grootschalige energieopwekking in dit gebied, zien de deelnemers ook kansen. Het gaat dan om mogelijkheden waar energie en natuur elkaar kunnen versterken. Een voorbeeld is het gebruik van ecologisch ingerichte zonnevelden die kunnen bijdragen aan de versterking van ecologische verbindingszones.

En verder?

De deelnemers vonden het interessante en waardevolle sessies. Of zoals een deelnemer het uitdrukte: “Het heeft mij veel inzichten opgeleverd in deze complexe materie.” De opbrengst van deze twee bijeenkomsten in de vorm van ideeën, uitgangspunten en randvoorwaarden worden door de BMF ingebracht bij de gemeenten Oss en Den Bosch.

Neem contact op