Crowdfundingsactie Brabantse zandpaden

november 3, 2016

Crowdfundingsactie Brabantse zandpaden

IMG_5846Stichting Groen Kempenland is voor de bescherming van natuur, milieu en het cultuurhistorisch erfgoed. Met name het behoud van de kwetsbare Brabantse zandwegen als cultuurdragers van de schaarse Brabantse landschappen. Wij als Brabantse Milieufederatie zijn voor het behoud van de zandwegen in Brabant. Wij vragen je daarom via deze crowdfundingsactie om jouw steun.

Overheden en andere belanghebbende partijen hebben vaak geen of onvoldoende oog voor het behoud en de bescherming van natuur, milieu en cultuurhistorisch erfgoed. Stichting Groen Kempenland heeft expliciet de bescherming en het behoud in de statuten staan. De stichting wordt helaas beperkt in haar handelen door gerechtskosten die voor het procederen betaald moeten worden.

Zo ook voor de bescherming van de Brabantse zandpaden. De nog weinige overgebleven zandpaden hebben niet alleen als zodanig waarden, maar ook vanwege hun ecologische en landschappelijke betekenis. Zij zijn bij uitstek de structuur- en identiteitbepalende dragers van ons steeds zeldzamer wordende karakteristiek Brabants zandlandschap. Er vindt echter in toenemende mate een metamorfose plaats naar karakter- en levenloze puinpaden.

Wij willen een halt toeroepen aan deze puinpaden en daar hebben we jouw hulp bij nodig. Het aanvechten van de aantasting van ons landschap en onze gezondheid, en het voorkomen dat onze zandpaden verworden tot puinpaden, kan de Stichting Groen Kempenland – helaas – maar al te vaak niet zonder finaal ook te procederen.

Met de hulp van een in natuur- en milieurecht gespecialiseerd advocaat willen zij de gemeenten aanvechten, maar dat kost geld. Bij elke rechtsgang vraagt de rechtbank €334,- aan griffiegelden en de advocaat €205,- aan eigen bijdrage. Bij elke rechtsgang is dat dus in totaal €539,-. Het streefbedrag is in totaal €1078,- voor twee verschillende plekken (Slingerdijk, Lage Mierde en Scheidijk, Hilvarenbeek). De stichting verwacht deze bedragen terug te krijgen, aangezien zij de rechtbank verzoeken de tegenpartij tevens te veroordelen in de door hen gemaakte kosten.

Bij gebrek aan financiële middelen zullen zij de strijd slechts voort kunnen zetten zonder het recht en de wet als stokken achter de deur. Daarom vragen wij je vriendelijk om financiële steun. Jouw donatie kun je overmaken op rekeningnummer NL 24 RBRB 0827 6740 23 van ‘Stichting Groen Kempenland’, Regiobank NV, Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht, o.v.v. ‘Donatie zandpaden’.

Kijk voor meer informatie op www.groenkempenland.nl of mail naar info@groenkempenland.nl.