De BMF wil aanpassing bestemmingsplan Buitengebied Zundert

april 23, 2015

De BMF wil aanpassing bestemmingsplan Buitengebied Zundert

De Brabantse Milieufederatie heeft geconstateerd dat er op een aantal punten van het reparatieplan van het bestemmingsplan Buitengebied Zundert niet voldoet aan de Verordening Ruimte 2014. Dit geldt met name voor het onderwerp Veehouderij, waarbij er geen onderscheid meer is tussen intensieve veehouderij en grondgebonden veehouderij. Ook geldt dit voor het onderwerp (vollegronds) teeltbedrijven, waar met name in de groenblauwe mantel moet worden voldaan aan de regels.

Bovendien heeft de BMF vraagtekens geplaatst bij een tweetal gewijzigde bestemmingen. Binnen het plan is er aan de Maalbergenstraat een nieuwe Woonbestemming toegekend, terwijl de autosloperij daar niet is opgeheven. En aan de Roosendaalsebaan is een Woonbestemming uitgebreid binnen de Ecologische hoofdstructuur, waarop in het BPB de bestemming Natuur lag.

Tags: