De ruit gaat niet door!

juni 1, 2015

De ruit gaat niet door!

Het Platform Noordoost Corridor (platform NOC) en de Brabantse Milieufederatie (BMF) hebben met veel waardering kennis genomen van het recent gesloten bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. Er is geen sprake meer van een weg langs het Wilhelminakanaal en de ambities met betrekking tot de verbetering van de N279 zijn tot een realistischer omvang beperkt.

Het merendeel van de ideeën over verbetering van bereikbaarheid en leefbaarheid in de Brainport-regio, zoals verwoord in dit bestuursakkoord, wordt onderschreven voor platform NOC en de BMF. Wij achten het van groot belang dat ze geheel of grotendeels worden gedeeld door de gemeenten op wier grondgebied de Noordoost Corridor was geprojecteerd. In het nieuwe bestuursakkoord wordt terecht een sterke nadruk gelegd op verbetering van de doorstroming en de veiligheid op de A67 en A58. Tevens wordt een ‘living lab’ aangekondigd op het gebied van slimme mobiliteit, wat nieuwe kansen biedt voor de regio.

Wij zien het voor de komende jaren als een uitdaging om mee te denken over de ontwikkelingen op verkeersgebied, zoals deze in het bestuursakkoord worden aangeduid. Het Platform NOC en de BMF zullen daarom actief blijven, waarbij sommige accenten anders gelegd zullen worden. De Ruit is immers gestuit. Via deze weg spreken wij onze oprechte dank uit aan vele mensen en groepen die een bijdragen aan dit succes hebben geleverd.