Diepe drinkwatervoorraad niet weggeven aan commerciële bedrijven

augustus 8, 2017

Diepe drinkwatervoorraad niet weggeven aan commerciële bedrijven

De Brabantse Milieufederatie (BMF) verzet zich tegen de ontwerp-watervergunning voor frisdrankbottelaar Refresco in Maarheeze. De vergunning maakt het voor Refresco mogelijk om twee keer zoveel grondwater te gaan oppompen, waarvan verreweg het grootste deel uit het diepe grondwaterpakket op een diepte van meer dan 175 meter.

De BMF vindt het een verkeerde ontwikkeling dat commerciële bedrijven meer ruimte krijgen om water op te pompen uit een laag die bestemd is voor ons drinkwater. De reden dat Refresco nu ook deze grondwaterlaag wil gaan gebruiken is dat het ondiepe water steeds meer verontreinigd raakt.

Mede als gevolg van de klimaatverandering is schoon zoet water wereldwijd een steeds schaarser goed aan het worden. Gelukkig heeft Brabant grote hoeveelheden schoon drinkwater in de bodem zitten. Dat is voor de BMF echter nog geen reden om er kwistiger mee om te springen. Brabant heeft te maken met verdroging. Daarnaast zijn de ondiepe waterpakketten steeds vaker vervuild met mest en bestrijdingsmiddelen, waardoor ze steeds minder geschikt zijn voor de drinkwatervoorziening. De provincie zou juist extra voorzichtig moeten zijn met de diepe grondwaterpakketten, in plaats van deze beschikbaar te stellen aan commerciële bedrijven.

Tags: