Donderdag verkiezingsdebat over volksgezondheid en veehouderij in Deurne

maart 7, 2017

Donderdag verkiezingsdebat over volksgezondheid en veehouderij in Deurne

Staatssecretaris Van Dam komt uitleg geven over Wet veedichtheid

Op donderdag 9 maart organiseren burgergroepen verenigd in het Nationaal Burgernetwerk ‘Betere gezondheid door minder vee’ een verkiezingsdebat in Deurne over volksgezondheid en veehouderij in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Kandidaat-Kamerleden van vrijwel alle bekende partijen komen hun standpunten over volksgezondheid en veehouderij toelichten. Daarnaast zal staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) uitleg geven over de Wet veedichtheid en komen drie artsen vertellen over de relatie tussen volksgezondheid en veehouderij. Debatleider is Ron Lodewijks, oud-journalist van het Brabants Dagblad.

De eerste helft van de avond neemt arts Mariken Ruiter de aanwezigen kort mee door haar onderzoek ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’. Hoogleraar Hans Zaaijer vertelt daarna over infecties die van dieren op mensen overgaan en medisch specialist Ignas van Bebber vertelt namens het artsennetwerk gezondheid, natuur en milieu meer over de effecten van de veehouderij op gezondheid, natuur en milieu. Staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) geeft vervolgens uitleg over de Wet veedichtheid.

De tweede helft van de avond vindt er een verkiezingsdebat plaats tussen de kandidaat-Kamerleden Erik Ronnes (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Paul Smeulders (GroenLinks), Henk van Gerwen (SP), Martijn de Kort (PvdA), Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie), Marco van der Wel (Partij voor de Dieren) en Wim van Overveld (50Plus). Ook de PVV en VVD zijn hiervoor uitgenodigd, maar zijn niet op de uitnodiging ingegaan.

In de pauze en na afloop is er gelegenheid om de informatiestands van politieke partijen te bezoeken. Ook signeert Leo Lamers zijn boek: ‘De kool, de geit en het Nederlandse mestbeleid’. Bovendien kan voor 5 euro grondwater worden getest op nitraatgehalte en zuurgraad.

Het debat vindt plaats in Zalen van Bussel (Sint Jozefstraat 77, Deurne). Inloop is vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en de avond is rond 22.00 uur afgelopen. Het debat is openbaar en gratis toegankelijk, consumpties zijn voor eigen rekening. Gezien de verwachte toeloop is het verstandig tijdig aanwezig te zijn.