Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij biedt kansen

juni 1, 2015

Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij biedt kansen

De stank die wordt veroorzaakt door de veehouderij houdt de laatste tijd de gemoederen bezig. Steeds duidelijker wordt dat de wetgeving om burgers te beschermen tegen die stank onvoldoende is.

Via een ingewikkelde berekeningsmethode wordt bekeken of de uitbreiding van een bedrijf wel acceptabel is. Men komt dan vaak tot de slotsom dat een uitbreiding kan, maar het gevolg is dat de omgeving in de stank zit. Theorie en praktijk sluiten kortom niet op elkaar aan.

Onder druk van de samenleving heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten tot een evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij. De Brabantse Milieufederatie zit namens de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu aan tafel. Daaruit is een wensenlijst van de natuur- en milieuorganisaties voortgekomen.

Het gevaar van een dergelijke evaluatie is dat je het alleen mag hebben over een deelaspect van de veehouderij. En natuurlijk hebben wij over die deelaspecten een mening. Maar wij hebben ook steeds gevraagd om een integrale benadering. De meest effectieve maatregel is in onze ogen het beheersen van de omvang van de veestapel: de moeder aller geurmaatregelen.

De natuur- en milieuorganisaties staan gelukkig niet alleen in hun visie. Ook een burgervertegenwoordiging uit de overbelaste provincies praat mee en delen die mening.

Onlangs bracht GGD GHOR Nederland haar adviezen naar buiten. Die komen voor het overgrote deel overeen met die van de natuur- en milieuorganisaties en burgergroeperingen. De GGD GHOR slaat de spijker op zijn kop als men stelt dat de normering zo is gekozen ‘dat de uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijsector – in zijn geheel – niet wijzigden ten opzichte van het oude beoordelingskader’. De gezondheid van omwonenden was dus niet het uitgangspunt, terwijl dat volgens de GGD wel prioriteit verdient. Ook adviseert de GGD om het instrumentarium van de ruimtelijke ordening (lees: bestemmingsplan) te gebruiken om geurhinder te voorkomen.

Burgers pleiten voor een drastische verlaging van de geurnormen, niet alleen binnen de evaluatie maar ook via: www.max5odeur.nl.