Géén beregeningsverbod, nog altijd code oranje in Brabantse natuur

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

april 2, 2020

Géén beregeningsverbod, nog altijd code oranje in Brabantse natuur

TILBURG – De Brabantse natuur- en milieuorganisaties betreuren het dat er geen beregeningsverbod komt in de provincie. De waterschappen hebben besloten dat er beregend mag worden. Natuurgebieden lijden ondertussen nog altijd sterk onder droogte en watertekorten.

Als er opnieuw een droge zomer komt, heeft dat weer grote gevolgen voor de natuur. Toch komen de Brabantse waterschappen niet met een tijdelijk beregeningsverbod in de provincie. Agrariërs kunnen dit voorjaar en deze zomer zonder beperkingen grasland beregenen met kostbaar grondwater.

Een duurzamer waterbeheer is nodig om de Brabantse natuur te beschermen tegen de droogte. Daarvoor pleit de Brabantse Milieufederatie samen met de andere natuur- en milieuorganisaties. Het water in poelen, vennen en beken is in veel natuurgebieden nog niet aangevuld of is zelfs alweer aan het dalen. Extra maatregelen om de natuur en de Brabantse biodiversiteit te beschermen zijn nu dan ook hard nodig. Door de minimale grondwaterstanden zijn er geen waterbuffers opgebouwd. Vissen, insecten en andere dieren, die van dit water afhankelijk zijn, zijn erg kwetsbaar. Daarnaast is het risico op natuurbranden vanwege de droogte en harde wind in Brabant al verhoogd naar fase 2.

Natuurvriendelijke oplossing

Het groot aantal grondwateronttrekkingen, de te snelle afvoer van regenwater en de lage slootpeilen in het voorjaar leiden tot directe schade aan de natuur. Maar er is een natuurvriendelijke oplossing.

Om verdroging tegen te gaan is het belangrijk dat regenwater niet meteen wordt afgevoerd of afspoelt. Dit kostbare water moet juist behouden worden. Meer organische stof in de bodem zorgt er daarnaast voor dat water door de bodem beter wordt opgenomen en vastgehouden. Ook zorgt organische stof voor een beter bodemleven, waardoor er meer gangen en gaten ontstaan, met een natuurlijke drainage als gevolg.

Waterschappen, de provincie en agrariërs moeten anders omgaan met ons grondwater. De sleutel ligt bij minder water afvoeren, meer water vasthouden in de bodem en het inzetten op slimme oplossingen tegen wateroverlast op locaties waar dat kan.

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie is een stichting die is opgericht in 1972. Het doel is het realiseren en versnellen van de overgang naar een duurzaam Brabant. Dat doet de BMF samen met haar aangesloten groepen en andere belanghebbenden. De BMF overkoepelt ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

Tags:

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur