Over ons

Samen voor een mooi en duurzaam Brabant

Wij staan voor een duurzaam Brabant van en voor alle Brabanders. Een schoon milieu, een vitale en rijke natuur, een gevarieerd landschap en een gezonde leefomgeving. Nu en straks.
BEKIJK ONZE AANGESLOTEN ORGANISATIES

 

Over ons

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die is opgericht in 1972. Het doel is het realiseren en versnellen van de overgang naar een duurzaam Brabant. Dat doen we door het ondersteunen van onze achterban, het adviseren van beleidsmakers en het zoeken naar (on)orthodoxe oplossingen om de transitie te laten slagen. Hier zetten we ons elke dag voor in samen met onze aangesloten organisaties en andere belanghebbenden. Wij overkoepelen ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maken deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

De missie van de BMF valt in drie delen uiteen:

  • Achterban ondersteunen: Wij ondersteunen onze aangesloten organisaties door middel van het delen van relevante kennis en netwerken, het helpen met vinden van de juiste wegen, signalen hogerop brengen, bemiddelen en inspireren. We vinden het belangrijk dat onze achterban eigenaar blijft van de lokale problematiek.
  • Beleidsmakers adviseren: Wij adviseren beleidsmakers met betrekking tot het realiseren en versnellen van de transitie naar een duurzaam Brabant. Meestal gaat het hierbij om grote duurzaamheids- en ruimtelijke vraagstukken.
  • (On)orthodoxe oplossingen: Wij zoeken, samen met onze achterban en andere belanghebbenden, naar (on)orthodoxe oplossingen voor onder meer duurzaamheidsvraagstukken en brengen deze onder de aandacht van beleidsmakers, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Wij verbinden, schakelen en bouwen bruggen op inhoud, proces en organisatie.

Dat kunnen we niet alleen, maar samen met de rest van de Brabantse samenleving.

DOE MEE MET DE BMF

 

Organisatie

De organisatiestructuur van de Brabantse Milieufederatie bestaat uit een bestuur dat bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, een directeur en het BMF-bureau. Het bestuur is het hoogste bestuursorgaan en stuurt de directeur aan, die de dagelijkse leiding heeft en het BMF-bureau aanstuurt.

 

Vragen en klachten

Voor de behandeling van vragen en klachten kunt u ons een mail sturen.