Geen Landbouwakkoord, maar natuurherstel kan niet langer wachten

juni 21, 2023

Geen Landbouwakkoord, maar natuurherstel kan niet langer wachten

Vandaag is met het opstappen van LTO het proces om te komen tot een breed gedragen landbouwakkoord mislukt. Dat is slecht nieuws, aldus de Natuur en Milieufederaties. Slecht nieuws voor de natuur, want de opgaven voor het landelijk gebied lopen mogelijk vertraging op. Dat terwijl onze natuur dringend moet worden hersteld en niet langer kan wachten. Voor boeren betekent het nog langer onzekerheid over een toekomstperspectief.

Deelname Natuur en Milieufederaties aan de sectortafels

De Natuur en Milieufederaties hebben sinds januari 2023 bijgedragen aan vier sectortafels binnen het landbouwakkoord. Femke Dingemans, directeur-bestuurder van de Brabantse Milieufederatie (BMF), nam namens de BMF deel aan de sectortafel varkenshouderij. Dingemans licht toe: “Wij hebben daarbij steeds ingezet op natuurherstel en bescherming in combinatie met een perspectief voor de boer. ‘Wat kan waar?’ was ons uitgangspunt.”

Annie van de Pas, directeur-bestuurder van de Natuur en Milieufederaties, vult aan: “We zaten aan tafel omdat we ervan overtuigd zijn dat een omslag naar duurzame landbouw een randvoorwaarde is voor herstel van de biodiversiteit, een robuuste natuur, een mooi landschap en duurzaam perspectief voor de landbouw zelf. Omdat herstel voor natuur, bodem, water en klimaat uiterst urgent is.”

Het moet nu gebeuren

Het is nu nodig om krachtig in te zetten op de elementen waaruit goed beleid voor boer en natuur zou moeten bestaan. Zoals grondgebonden melkveehouderij, het realiseren van groen-blauwe dooradering, het verruimen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, regionale kringlopen, de beperking van het gebruik van krachtvoer en kunstmest, een afbouwpad voor bestrijdingsmiddelen, het belonen van boeren die op natuurinclusieve wijze produceren en een substantiële bijdrage vanuit grote ketens, zoals banken en supermarkten.

Versneld behalen van (internationale doelstellingen)

Om verdere stilstand te voorkomen roepen de Natuur en Milieufederaties het kabinet op om krachtdadig in te zetten op bovengenoemde punten en op een goede borging van beleid en bijbehorende instrumenten. Zij blijven landelijk in gesprek en de BMF blijft zich ondertussen in Brabant inzetten voor goede, duurzame oplossingen.

Femke Dingemans: “De BMF is betrokken bij verschillende gebiedsprocessen in Brabant. In ieder gebied spelen immers andere vraagstukken bij het herstellen en beschermen van de natuur. Dat vraagt om een aanpak die past bij de lokale context en die is opgesteld met alle relevante partners in dat gebied. Daarnaast denken we actief mee bij het opstellen van het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG).” Het BPLG is een plan waarmee de provincie Brabant samen met partners versneld aan de slag gaat om (inter)nationale doelstellingen op het gebied van natuur, water en klimaat te behalen.

 

Tags:

Contact

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!