Geen megastal bij natuurgebied Kampina, gemeente kiest voor natuur!

december 20, 2017

Geen megastal bij natuurgebied Kampina, gemeente kiest voor natuur!

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot heeft gisteren een heel moedig en verstandig besluit genomen. Zij trekt de bestaande vergunningen voor het bouwen van een megastal voor 16.000 varkens pal tegen topnatuurgebied de Kampina in, en wijst ook de nieuwe vergunningaanvraag van de ondernemer af. De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten complimenteren het college van burgemeester en wethouders van Oirschot met dit moedige besluit.

De Kampina is een uniek Europees beschermd natuurgebied en onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Hier is geen plaats voor een megastal met 16.000 varkens. De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten hebben daarom bezwaar gemaakt en zijn erg blij met het besluit van de gemeente om de vergunning in te trekken.
Selçuk Akinci, directeur van de Brabantse Milieufederatie: ‘Dit is een moedig en juist besluit van het college van Oirschot en in het bijzonder wethouder Frans van Hoof.’
Toon Loonen, gebiedsmanager Midden-Brabant van Natuurmonumenten: ‘Hiermee geeft het college een duidelijk signaal af, namelijk dat zij het meent met de bescherming van de kwetsbare en beschermde natuur van de Kampina. De megastal zou terecht komen op de slechtst denkbare locatie voor de natuur in midden-Brabant, pal tegen natuurgebied Kampina, dat de allerhoogste beschermingsstatus heeft en ook door bezoekers heel hoog wordt gewaardeerd vanwege de bijzondere natuurwaarden.’

Werk maken van toekomstbestendige veehouderij
De natuur op de Kampina staat al zwaar onder druk van met name de ammoniakuitstoot en de nieuwe megastal zou die druk nog verder vergroten. Dat zou geheel haaks staan op alle beleid van rijk, provincie en gemeente om de stikstofdruk op de kwetsbare natuur juist te verminderen. Daarom protesteerden de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten ook zo tegen deze dreigende megastal. De gemeente Oirschot ziet nu ook de dringende noodzaak om serieus werk te maken van een toekomstbestendige veehouderij en heeft toegezegd te gaan werken aan een duurzaam agrarisch beleid waarmee grootschalige ontwikkelingen in de toekomst kunnen worden voorkomen.