Gemeente Oirschot herstelt vergunningen voor megastal naast natuurgebied Kampina

december 20, 2018

Gemeente Oirschot herstelt vergunningen voor megastal naast natuurgebied Kampina

Uitspraak Europees hof justitie PASOp 19 december heeft B&W van Oirschot besloten de oude vergunning voor de megastal aan de Logtsebaan, naast natuurgebied Kampina, toch niet in te trekken. Dat is precies een jaar nadat de gemeente besloot de jarenlang ongebruikte vergunningen voor de Logtsebaan wel in te trekken. Dat betekent dat de omgevingsvergunningen voor de Logtsebaan weer van kracht zijn. De komst van de megastal leidt tot een extra stikstofbelasting van 7 mol op het al zwaar overbelaste Natura 2000-gebied Kampina.

De Rechtbank had de gemeente bij de uitspraak van 26 oktober nog een derde en laatste kans geboden om het intrekkingsbesluit goed te motiveren. De gemeente mag de vergunning intrekken, maar dan moet zij wel onderbouwen dat alle belangen en omstandigheden goed zijn afgewogen. Dit heeft de gemeente niet willen doen.

Ze gaat in het nieuwe besluit niet in op de argumenten waar het in deze procedure om gaat en die door omwonenden, Natuurmonumenten en de BMF naar voren zijn gebracht. BMF juriste Hetty Gerringa: “Onbegrijpelijk dat de gemeente de megastal pal naast de Kampina onwenselijk zegt te vinden, maar niet de moeite wil doen om het tegen te houden door het intrekken van de vergunning goed te motiveren. De gemeente rekent erop dat de BMF en Natuurmonumenten de kastanjes uit het vuur halen.”

De BMF en Natuurmomenten beraden zich op de volgende stappen.

Tags: