Green Deal: over drie jaar honderdduizend deelauto’s in Nederland

juni 3, 2015

Green Deal: over drie jaar honderdduizend deelauto’s in Nederland

Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, de Natuur- en Milieufederaties (waaronder de BMF) en de Rijksoverheid slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van autodelen. Als gezamenlijke ambitie willen deze partijen autodelen laten groeien tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2018. Met dit initiatief willen de partijen met elkaar de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Door zowel in te zetten op structuurveranderingen als op concrete acties, denken de partijen de doelstelling samen te kunnen behalen.

Versnelling autodelen door Green Deal
Green Deals bieden bedrijven en organisaties een mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de eerdere doelstelling uit het “SER-Energieakkoord voor duurzame groei” over autodelen om in Nederland 2018 100.000 deelauto’s met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben. Met ongeveer 15.000 beschikbare deelauto’s in 2014 is autodelen nog relatief klein in Nederland, maar het maakt de laatste jaren een onstuimige groei door.

Gemaakte afspraken
Met deze Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over:

  • Het vergroten van de bekendheid van autodelen;
  • Het opbouwen en delen van kennis en data;
  • Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen;
  • Een scala aan acties van afzonderlijke ondertekenaars;
  • Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd.

Deze Green Deal is een veelbelovende start van een langere samenwerking tussen de diverse partijen rondom dit thema. We zien het als het begin van een beweging, waarbij het uitgangspunt is dat het geheel groter is dan de som der delen,” zegt Ananda Groag van shareNL, die samen met Danielle de Bruin van Climate Neutral Group het proces naar de Green Deal heeft geleid.