Groei vliegverkeer Breda International Airport in strijd met provinciaal beleid

december 18, 2014

Groei vliegverkeer Breda International Airport in strijd met provinciaal beleid

Het in 2013 door de provincie Noord-Brabant vastgestelde luchthavenbesluit voor Breda International Airport (luchthaven Seppe) maakt een sterke groei van het vliegverkeer mogelijk. Dat bleek op 16 december tijdens de vergadering van de Commissie Regionaal Overleg Seppe (CROSE). Zo’n forse groei, met mogelijke overlast voor milieu en omwonenden, is echter in strijd met het provinciale beleid.

Uitgangspunt bij het opstellen van de luchthavenbesluiten was een trendvolgend beleid en een één-op-één omzetting van de oude naar de nieuwe systematiek. Uit de uiteenzetting tijdens de commissievergadering door een specialist van bureau Adecs uit Delft, bleek dat niet maximaal 58.000 maar 160.000 vliegbewegingen per jaar kunnen worden gemaakt. Hoe deze ongewenste verruiming precies tot stand is gekomen moet nader worden uitgezocht.

In dit luchthavenbesluit zijn de voordien bestaande afzonderlijke geluidszones voor 58.000 vliegtuigbewegingen en 900 helikopterbewegingen (per jaar) geïntegreerd in een nieuwe methodiek. De nieuwe methodiek kent geen geluidszones meer, maar handhavingspunten. Opmerkelijk is dat in de berekeningen voor de handhavingspunten is uitgegaan van het lawaai van zware helikopters, terwijl van oudsher lichte helikopters van deze luchthaven gebruik maken.

Een aantal vertegenwoordigers van omwonenden en de Brabantse Milieufederatie, die beiden deel uitmaken van CROSE, willen dat zowel de commissie als de provincie zich beraden op deze onwenselijke situatie en daar zo snel mogelijk een einde aan maken.