Groene denktank blikt vooruit naar de Omgevingswet

mei 17, 2016

Groene denktank blikt vooruit naar de Omgevingswet

Over een jaar of twee komt er een nieuwe Omgevingswet. Die moet alle bestaande wetten op het gebied van de leefomgeving gaan vervangen. In de Omgevingswet staat decentrale besluitvorming door gemeenten voorop. Ook wordt participatie door inwoners en lokale partijen veel belangrijker

De Brabantse Milieufederatie wil de achterban goed voorbereiden op deze belangrijke wet. We denken aan een praktijk-cursus over de Omgevingswet en de consequenties daarvan voor de lokale milieugroepen. Met het oog daarop vond onlangs een bijeenkomst plaats van een “groene denktank” met een tiental experts uit onze achterban. Het werd een levendige en inspirerende avond. Duidelijk werd al snel dat het voor milieugroepen nog meer dan nu van belang is om aan de voorkant van het proces te gaan zitten en (nog) meer betrokken te zijn bij visie- en planvorming. Dit vergt een andere insteek voor veel groepen. Minder procederen achteraf, meer inbreng vooraf en ook meer samenwerking met andere partners. Hier speelt ook een uitdaging voor milieugroepen om (nieuwe) achterban hiervoor te interesseren en de vraag hoe dat zou moeten gebeuren.

We willen op dit alles inspelen met een praktijkgerichte cursus, waarin aan de hand van casussen en concrete voorbeelden de betekenis van de nieuwe Omgevingswet aan de orde komt. De cursus moet bij voorkeur laagdrempelig zijn en kan zo ook een middel vormen om nieuwe personen en groepen te bereiken. De groene denktank praat op 6 juni a.s. hierover verder.
Onlangs is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Omgevingswet. Dat de wet er gaat komen staat nu definitief vast. Per 1 juli start de regering met de inspraak over de AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) die de wet verder zullen gaan invullen. Zodra meer zekerheid bestaat over de inhoud van die AMvB’s is zal de cursus georganiseerd worden.

Meer informatie over de Omgevingswet:
– Hetty Gerringa, (Hetty.Gerringa@brabantsemilieufederatie.nl , 06-12530974 | 013-5356225),
– Frans de Laat (frans.delaat@Brabantsemilieufederatie.nl, 013-5356225, maandag en dinsdag aanwezig) en – vooral over de omgevingsvisie
– Vanessa Mommers (vanessa.mommers@Brabantsemilieufederatie.nl tel 06-12614608)

Meer informatie over de stand van zaken van de Omgevingswet is hier te vinden.
Ook de provincie Noord-Brabant is bezig met dit onderwerp en brengt onder meer een nieuwsbrief Omgevingsvisie uit.