Grote weerstand tegen komst insectenfabriek in Poeldonk

september 6, 2017

Grote weerstand tegen komst insectenfabriek in Poeldonk

Omwonenden en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant verzetten zich met steun van de Brabantse Milieufederatie tegen de vestiging van het bedrijf Protix op bedrijventerrein de Poeldonk in Den Bosch.

Protix wil een fabriek bouwen waar vliegenlarven worden verwerkt tot eiwitten en vetten. De vestiging van Protix betekent overlast voor de omliggende woonwijken in de vorm van stank, verkeersonveiligheid en fijnstof door extra vrachtverkeer. Bovendien belemmert deze vestiging de mogelijkheid om de woonwijk Meerendonk ter plaatse af te bouwen en daarbij het huidige bedrijventerrein Poeldonk te transformeren naar woningbouw.

De omwonenden en het Groene Hart Brabant zijn op zich positief over de komst van Protix naar Den Bosch, maar vinden wel dat er voor dit bedrijf dan een passende locatie moet worden gevonden. En dat is in elk geval niet de Poeldonk. Naar hun oordeel is de voorgestane productiecapaciteit van het bedrijf groter dan toegestaan is in het bestemmingsplan. Ook wordt er te weinig rekening gehouden met de aanleg van nieuwe natuur in de nabijgelegen Dungense Polder.

Ook de gemeenteraadsfractie De Bossche Groenen heeft over deze zaak in de raad aan de bel getrokken. Onder druk van dit alles lijkt zich geleidelijk aan een meerderheid in de gemeenteraad af te tekenen tegen een vestiging in de Poeldonk.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.