Harde doelen voor schone energie nodig

september 24, 2015

Harde doelen voor schone energie nodig

zonnepanelen_pekela_2-215x134Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Duurzame Energie Koepel, De Groene Zaak en De Natuur en Milieufederaties zijn positief over een aantal maatregelen die in het rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur staan. Deze maatregelen zijn nodig om de transitie naar een CO2 arme samenleving te versnellen. Behalve CO2 dienen er echter ook harde doelen voor schone energie en energiebesparing in worden vastgelegd. Dit is nu nog niet het geval. Concreet beleid ontbreekt. Alleen sturen op CO2 is niet genoeg.

De organisaties steunen het idee van een Energie en Klimaatwet die nodig is voor stabiliteit in beleid. Behalve CO2 dienen er echter ook harde doelen voor schone energie en energiebesparing in worden vastgelegd. Daar ontbreekt het nu aan in het rapport.
Positief is de oproep voor maatregelen als kilometerbeprijzing, eerlijkere energiebelasting industrie, een hogere gasprijs, energiezuinige apparaten en verplichte isolatie om de gebouwde omgeving energiezuiniger te maken. Het blijft echter onduidelijk hoe en wanneer dit ingevoerd moet worden. Een gemiste kans vinden de organisaties. De organisaties ondersteunen voorstellen om snel met een flexibilisering van het energiesysteem te beginnen, de oproep belastingen sterker te richten op het principe dat de vervuiler betaalt en de onderkenning dat een resultaatgericht innovatieprogramma noodzakelijk is.

De organisaties betreuren het dat het advies van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur nauwelijks ingaat op hoe we onze energievoorziening duurzaam vormgeven in 2050. Het gaat voorbij aan alles wat nodig is om klimaatverandering te voorkomen en er wordt in het rapport niets zegt over de noodzaak snel van kolen en gas af te komen en het rapport laat de deur openstaan naar kernenergie.
Het advies stippelt, anders dan bijvoorbeeld het Energie [R]Evolutie Scenario van Greenpeace geen pad uit met noodzakelijke tussendoelen naar een schone energievoorziening. Dit is hard nodig om tempo te maken en een goed investeringsklimaat te hebben voor duurzame initiatieven.
Kortom, dit advies levert zeker goede ideeën, maar de organisaties verwachten van het Energierapport concrete maatregelen en duidelijke doelen om tot een schone energievoorziening te komen.

Tags: