Heilige eik in Goirle kan worden geveld zonder kapvergunning

juli 21, 2015

Heilige eik in Goirle kan worden geveld zonder kapvergunning

Gisteren, 20 juli 2015, diende bij de Rechtbank Breda de zitting inzake het verzoek om voorlopige voorziening voor de heilige eik te Goirle. Tijdens de zitting betoogde de gemeente dat zij niet meer bevoegd is om een vergunning te verlenen. Volgens de gewijzigde Boswet is alleen nog maar een melding nodig om de boom te kappen en die melding heeft de gemeente gedaan en dus mag de boom worden gekapt. De gemeente wees daarbij op het gewijzigde art. 15 lid 3 van de Boswet, dat volgens hun betrekking heeft op een boom deel uitmakend van een rij van meer dan 20 bomen. Dat zou volgens de gemeente hier van toepassing zijn.

De BMF is het daar niet mee eens. De gemeente is op grond van art. 15 lid 2 wel bevoegd om een kapvergunning te verlenen voor wegbeplantingen met andere bomen dan populieren en wilgen.

De rechtbank zal zich over dit bevoegdheidsvraagstuk buigen, hetgeen ook betekenis heeft voor de vraag of de kapvergunning niet onrechtmatig is verleend. Is er wel een kapvergunning nodig, dan zal de rechtbank zich buigen over de bezwaren tegen de kapvergunning. De BMF en appellant Jan van Berkel, die de heilige eik voor zijn inrit heeft staan, betogen dat de boom op zich geen gevaar vormt voor de verkeersveiligheid. De ongelukken die zich op de Turnhoutsebaan hebben voorgedaan zijn het gevolg van te hard rijden. Omdat de oude boom zo waardevol is vanwege natuur-, landschappelijke-, cultuurhistorische- en leefbaarheidswaarden, had de gemeente de alternatieven moeten afwegen om de boom te sparen. Volgens de BMF zijn er die in de vorm van een lagere maximumsnelheid over het traject vanaf de nieuwe rotonde tot aan de grens en snelheidsbeperkende maatregelen. Omdat aan de Turnhoutsebaan een zevental woningen en een transportbedrijf met in- en uitritten liggen, een stuk of zeven onverharde wegen worden ontsloten en op de grens een druk bezocht tankstation en een bierhandel liggen, ligt het voor de hand om hier maatregelen te nemen.

De Rechtbank doet uitspraak op 3 augustus.

Tags: