Help Humus – Down2Earth

januari 8, 2015

Help Humus – Down2Earth

Down2Earth is een groeiende groep burgers (en boeren) die verontrust is over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond. Het maakt de bodem verslaafd aan kunstmest, planten afhankelijk van bestrijdingsmiddelen, ons voedsel steeds minder voedzaam en elke nieuwe generatie minder weerbaar.

Ons doel: Gezonde bodems voor gezond voedsel
Gezond voedsel komt van bodems met veel bodemorganismen die humus produceren als ze genoeg lucht krijgen en geschikt basisvoedsel. Daarvoor is wel een beter bodemgebruik nodig, waarbij langzaam werkende, organische bemesting en zuurstof een belangrijke rol spelen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen en organisaties ervan bewust maken dat het roer om moet. Echter: we willen niet alleen protesteren, maar ook laten zien hoe het anders kan. Door suggesties voor beter bodemgebruik hopen we vanuit verschillende hoek een grote aanhang op te bouwen. Want we bereiken ons doel alleen als veel mensen de voedselproducenten wakker schudden.

Lees op de website wie zich al inzetten voor een gezonde bodem en help Humus door de petitie te tekenen!