Help mee om de gezondheidsrisico’s van de veehouderij in kaart te brengen!

februari 2, 2016

Help mee om de gezondheidsrisico’s van de veehouderij in kaart te brengen!

Goed Boeren koeIn Brabant wonen veel mensen in de nabijheid van grote hoeveelheden vee. Veel Brabanders maken zich zorgen over de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun gezondheid. Bovendien voelen zij zich vaak niet serieus genomen door de vee-industrie en de overheid. Daarom start de Brabantse Milieufederatie een crowdfundingsactie om geld bij elkaar te krijgen voor een breed onderzoek naar de invloed van de veehouderij op de gezondheid van Brabanders. Help je mee?

Het onderzoek moet voor het eerst een veelomvattend en begrijpelijk inzicht geven in de risico’s die het grootschalig fokken van dieren met zich meebrengt voor de mens. Deze kennis is van groot belang om de veehouderij in Brabant maatschappelijk verantwoord te laten functioneren. De BMF roept Brabanders daarom op dit belangwekkende onderzoek financieel mogelijk te maken. Met jouw donatie kan onderzoeker Mariken Ruiter uit Nistelrode aan de slag. Daarbij werkt zij samen met de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding.

Duidelijk en volledig beeld
Overheden beperken zich in hun beleid vaak tot zaken die onomstotelijk zijn bewezen. Daardoor blijft veel informatie aan het zicht onttrokken en richt het beleid zich op deelaspecten in plaats van op fundamentele veranderingen. De Brabantse Milieufederatie vindt dat Brabanders recht hebben op een duidelijk en volledig beeld. Je moet kunnen weten wat zich in je omgeving afspeelt en welke risico’s dat met zich meebrengt. Dit onderzoek heeft dan ook tot doel om jou in begrijpelijke taal te informeren over alle gezondheidsrisco’s van de veehouderij. Daardoor ontstaat bovendien een volledig beeld van het probleem en krijg je een middel in handen om de overheid mee tegemoet te treden.

Gezondheidsrisico’s
De geschiedenis heeft laten zien dat de veehouderij in Brabant grote risico’s met zich meebrengt voor onze gezondheid. Er zijn verschillende uitbraken van dierziektes geweest die op mensen zijn overgeslagen, waarvan de Q-koorts het meest recente en dramatische voorbeeld is. Veel mensen lijden onder de stank die de veehouderij veroorzaakt en krijgen luchtwegklachten door fijnstof uit stallen. En door veelvuldig gebruik van antibiotica ontstaan resistente bacteriën, waardoor sommige infecties nauwelijks behandelbaar zijn. Kortom, genoeg redenen voor een gedegen onderzoek.

Deskundig team
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Mariken Ruiter uit Nistelrode (gemeente Bernheze). Zij is opgeleid als arts en heeft daardoor de medische bagage die nodig is voor dit onderzoek. Over haar motivatie zegt ze zelf: ‘Toen ik vijf jaar geleden in Brabant kwam wonen, verbaasde ik mij al over de manier waarop de veehouderij zich in Brabant heeft ontwikkeld. Ik wil dan ook graag een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de gezondheidsrisico’s van de veehouderij.’
Mariken werkt samen met verschillende deskundigen op het gebied van landbouw en volksgezondheid, onder andere van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. Daarmee is de kwaliteit van het onderzoek verzekerd.

Maak het mogelijk
Om dit onderzoek mogelijk te maken is nog wel geld nodig. Daarom begint de Brabantse Milieufederatie een crowdfundingsactie om 5.000 euro bij elkaar te krijgen. Als je een donatie doet, word je op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek en krijg je de resultaten van het onderzoek als eerste gepresenteerd tijdens een exclusieve bijeenkomst. Doneer je meer dan 50 euro dan krijg je bovendien het boek ‘Natuur dichtbij’ cadeau. Doneren kan via https://www.pifworld.com/nl/projects/GezondheidsonderzoekveehouderijBrabant/2331