Het Nolse voedselbos is aangeplant!

februari 22, 2018

Het Nolse voedselbos is aangeplant!

Door: Peter van Oort, projectmedewerker Brabantse Milieufederatie

In Breda West ligt de wijk Haagse Beemden, grenzend aan het meer bekende Prinsenbeek. Daar is onlangs de eerste fase voltooid van de aanplant van het Nolse Voedselbos. Een enerverende dag, georganiseerd door de Brabantse Milieufederatie, waarbij ongeveer 40 mensen hard hebben gewerkt naar een prachtig resultaat. Tussen de woonwijk en het natuurgebied Haagse Beemden zijn ruim 400 bomen en struiken de grond in gegaan. Via de aangrenzende kinderboerderij is het bos te bezoeken.

Tot ongeveer een decennium geleden werden er op de ruim 1 hectare grond snijbonen geteeld. Daarna is er weinig menselijke activiteit geweest, op sporen van spelende kinderen en wandelpaden na. De natuur heeft echter hard gewerkt aan begroeiing van het stuk grond. Vele bomen, struiken en kruidachtigen hebben er een fijn thuis gevonden. Van Es, Eik, Sleedoorn en Hazelaar tot de overvloedig aanwezige Canadese Guldenroede. Ook de braam heeft zijn kans gegrepen en heeft veel grond voor zich gewonnen.


Het terrein was een ideale plek om een voedselbos te planten, omdat de bodem al lange tijd met rust was gelaten en er daardoor gezond bij lag. Een warm bad voor alle jonge bomen en struiken. De ruim 400 aangeplante gewassen zijn bijna allemaal houtig, dus de eerste stap naar een voedselproducerend bos is gezet. Aan de randen van het gebied zijn de notenbomen geplant, meer naar het midden de fruitsoorten en struikengewassen. Binnen tien jaar zal de ontworpen komvorm zichtbaar worden in het landschap. Ook zijn er open plekken in het ontwerp gebracht om het licht de ruimte te geven en het toekomstige bos een prettige beleving te geven voor iedereen die er komt.

Op basis van wat er al aanwezig was aan paden en bomen zijn er over het hele perceel wandelpaden gecreëerd. Als de bomen gaan groeien en hun schaduw zullen werpen op de bramen, zal deze zich overgeven en ruimte maken voor een meer aantrekkelijke eetbare kruidlaag met Rabarber, Japans Hoefblad, Daslook, Munt, zuringsoorten en nog veel meer lekkers. Maar eerst zal de natuurlijke successie zijn werk moeten doen.

De aanplantdag die 20 januari 2018 plaatsvond was een goede voorbode voor de toekomst. De aanleiding voor de aanplant was het afscheid van BMF-directeur Nol Verdaasdonk medio 2017. Zijn afscheidscadeau bestond uit vele giften ter waarde van een fruitboom, waarmee het plantgoed is bekostigd. Ook de wijkraad heeft een duit in het zakje gedaan om alles te kunnen bekostigen.

Rond 10:30 uur waren er ongeveer 40 genodigden aanwezig om allemaal aan de slag te gaan met de schop. Gedeputeerde Johan van Hout trapte af door een grote notenboom zijn nieuwe plek te geven. Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Brabant was ook aanwezig en volgde Johans voorbeeld. Al snel was het terrein gevuld met groepjes mensen met bomen. Een schitterend gezicht. Vele mensen hadden een schop meegenomen, waardoor iedereen tegelijk kon planten. Nog voor de soep had 75% van het plantgoed een nieuw thuis gevonden. Een boven verwachting goede inzet van alle aanwezigen maakte deze dag tot een groot succes.

Wetende dat de natuur met deze duw in de rug een krachtig, divers en rijk voedselproducerend systeem kan opbouwen, geven we de natuur weer de tijd. Niet alleen de mensen in de wijk zullen op termijn van het voedselbos profiteren, ook de insecten, vele vogels, het bodemleven en kleine zoogdieren van de Haagse Beemden pikken hun graantje mee. De nieuwe aanwas zal veel CO2 uit de atmosfeer opnemen en in de bodem opslaan, in samenwerking met het bodemleven. Hiermee wordt ook een goede stap tegen klimaatverandering gezet. Daarnaast biedt het voedselbos mogelijkheden om te spelen, te leren en samen te komen in de natuur. Denk aan een groenlokaal, oogstfeesten, samen tuinieren en gezellig picknicken met het gezin. Maar hoe het voedselbos zich precies zal ontwikkelen weten we nog niet, dat hangt helemaal af van hoe mens en natuur zich tot één geheel zullen vormen op deze plek.

Foto’s: John Vermeer

Tags:

Neem contact op